Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL122 Makro İktisat 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini, ekonomide ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Sinan Emirzeoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Faiz oranı ve milli gelirin denge seviyesini açıklar.7.1- Mal ve para piyasalarını açıklar.7.2- IS-LM eğrilerini çizer.7.3-İşsizlik ve enflasyonla mücadelede maliye ve para politikalarını açıklar.
  2. Parayı tanımlar.5.1- Paranın fonksiyonlarını ve tanımını yapar.5.2- Paranın türleri, para sistemlerini Para arz ve talebini ve piyasasını tanımlar.
  3. - Milli gelir hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur..2.1- Üretim,gelir ve harcamalar yöntemlerini açıklar.2.2- GSMH ile ilgili temel kavramları açıklar.
  4. 1- Milli geliri tanımlar.1.1- Toplam hasıla, toplam gelir, toplam harcama kavramlarını tanımlar.1.2- Tüketim, yatırım harcamalarını tasarrufu tanımlar.1.3- Milli muhasebe kavramlarını tanımlar.
  5. - Toplam talep ve milli gelir denge seviyelerini tanımlar.6.1-Toplam talep ve arz doğrusunu çizer.6.2- Tam istihdam gelir seviyesini, deflasyonist açık gibi kavramları açıklar.6.3- Deflasyon ve enflasyonla mücadelede maliye politikasını hakkında bilgi sahibi olur.
  6. - İstihdam ve işsizlik gibi kavramları açıklar.3.1- İşsizlik türlerini tanımlar.3.2- İşsizlik oranlarını hesaplar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön Koşulsuz
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Makro iktisada giriş, R.Yamak, H.Terzi, A. Korkmaz, Akademi yayınevi, Trabzon, 2008
2- İktisada Giriş, E.Bocutoğlu, M. Berber, K.Çelik, Akademi Yayınevi, Trabzon,2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Milli gelir
2.Kullanılabilir gelir
3.Milli gelir hesaplama yöntemleri
4.Fert başına düşen GSMH
5.İstihdam ve işsizlik
6.Enflasyon
7.Para
8.Para sistemleri
9.Toplam talep ve toplam talep doğrusu
10.Ara Sınav
11.Deflasyon
12.Faiz oranı ve milli gelirin denge seviyesi
13.Eksik istihdam denge seviyesi
14.Toplam talep
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5420
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5840
Toplam100