Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL126 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, öğrencilerde güvenlik kültürü oluşturmak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun amaç ve kapsamı ile ilgili bilgi vermek, işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, işverenin ve çalışanın; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN
Öğrenme Çıktıları
  1. İş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği temel kavramlarını anlayabilmeli
  2. İş kazası tanımı, sebepleri ve uluslararası kaza değerlendirme yöntemlerini kullanabilmeli
  3. İş güvenliği ile ilgi ulusal kurumları, iş güvenliği uzmanlığı yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeli
  4. İş ekipmanlarının iş güvenliğine yönelik tasarımı ve standartları, işyerlerinde sağlık güvenlik eğitimi ve standartları, belgelendirme, OHSAS 18001 (TS 18001) iş sağlığı ve güvenliği kalite standardını tanıyabilmeli
  5. Mesleği ile ilgili yönetmelikleri kavrayabilmeli ve uygulayabilmeli
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özkılıç, Ö. (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yayınları, Ankara.Bahr, N.J., 1997. System Safety Engineering and Risk Assesment: A Practical Approach, Taylor&Francis, Ney York, 251 s.Hale, A. & Baram, M.,1998. Safety Management The Challenge of Change, Pergamon, Netherlands, 275 s.Bayır, M., Ergül, M. (2006), İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, s: 213, Bursa.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Notları; Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler; Mevzuatlar; Ders Notları; Slaytlar, Videolar ve Fotoğraflar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve gelişimi; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler; İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü, güvenlik kültürünün oluşturulmasında kurum, kuruluş ve çalışanlara düşen görevler; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler; İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri; İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike ve risk kavramları; Risk yönetimi, değerlendirmesi ve metodolojisi; Risk analizi ve örnek uygulamalar; İş sağlığı ve güvenliği risk etmenleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik…); İş kazaları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri; Meslek hastalıkları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleriErgonomi kavramı ve ilk yardım konularında öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek ve öğrencilerde güvenlik kültürü oluşturmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve gelişimi
2.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler
3.İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü, güvenlik kültürünün oluşturulmasında kurum, kuruluş ve çalışanlara düşen görevler
4.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler
5.İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
6.İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike ve risk kavramları
7.Risk yönetimi, değerlendirmesi ve metodolojisi ,risk analizi ve örnek uygulamalar
8.Ara sınav
9. İş sağlığı ve güvenliği risk etmenleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik…)
10.İş kazaları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri
11.Meslek hastalıkları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri
12.Ergonomi
13.İlk yardım
14.İlk yardım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Bütünleme Sınavı155
Derse Katılım13339
Ev Ödevi339
Toplam78