Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL225 Halkla ilişkiler 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmak, saygınlığı arttırmak, güven ve destek sağlamak, kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler politikasını oluşturmak. Bu amaçlarla çalışanların her birinin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, ayrıca bir departman kurup işletmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Soner MAKAS
Öğrenme Çıktıları
  1. Halkla ilişkilerin temel kavramlarını açıklar.
  2. Halkla ilişkilerin örgütlenmesini ve yönetimini açıklar.
  3. Hedef grupları açıklar
  4. Halkla ilişkiler tekniklerinin açıklanması.
  5. Sponsorluk ve lobi faaliyetlerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Halkla ilişkilerin tanımı- Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler
2.Reklam ve reklamın amacı- Kişisel satış amacı ve önemi- Temel ilkeler
3.Basılı araçlar ( Gazete, Dergi, Broşür, El kitapçıkları, Afiş-İlanlar
4.Görsel ve işitsel araçlar (Televizyon, Radyo, İnternet, Sergi-Fuarlar
5.Halkla ilişkilerin organizasyondaki yeri ve önemi
6.Örgütlenme – Halkla ilişkiler uzmanı
7.Halkla ilişkiler uzmanında bulunması gereken teknik ve kişisel beceri
8.Halkla ilişkiler uzmanın görevleri - Halkla ilişkiler süreci
9.Halkla ilişkilerde hedef kitleler
10.Ara Sınav
11.Halkla ilişkilerde etkin sunum teknikleri- Basın bülteni hazırlama
12.Sponsorluk
13.Lobi ve Lobicilik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam75