Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL222 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders örgütün en önemli unsuru olan insan faktörünün yönetimini anlatmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu
Öğrenme Çıktıları
  1. Örgütte insanın önemini kavrar.
  2. İnsan kaynakları yönetiminin temel ilkelerini öğrenir.
  3. İnsan kaynakları planlaması yapabilir.
  4. Çalışanların kariyer planlamaları konusunda çalışmalar yapar.
  5. Orgütte istihdam politikaları belirleyebilir.
  6. Çalışanların motivasyonunu güçlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Şimşek, Şerif - Öge, Serdar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kitabevi Yay., 2016
2. Ertürk, Mümin, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2011
3. Karasoy, H. Alpay, Meslek Yüksek Okulları İçin İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kitabevi Yay., 2016
4. Çetin, Canan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2013
5. Ünsalan, Erdal, İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İşe alım, istihdam, ücretler, işin yürütülmesi için gerekli bilgi ve eğitim, kariyer gibi konuları içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İnsan kaynakları tanımı ve önemi
2.Çalışma çizelgesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
3.İş kanunu
4.İşletme kuralları
5.Değerlendirme kriterleri
6.Çalışma Ortamını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar
7.Ast-Üst Koordinasyonu
8.Bilgi verme yöntemleri
9.ARA SINAV
10.Motivasyon
11.Toplam Kalite
12.Stratejik Plan
13.Mesleki organizasyonlar
14.Hizmet içi eğitimler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Toplam121