Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL226 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşçi ve işverenin çalışma ilişkileri içerisinde yasal hak ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Cüneyt Mumcu
Öğrenme Çıktıları
  1. İş Hukukunun temel ilkelerini öğrenir.
  2. Bireysel İş Hukuku ve içeriğini anlar.
  3. İşçi ve işverenin hak ve borçlarını öğrenir.
  4. Toplu İş Hukuku ve içeriğini anlar.
  5. Sendika konusunu anlar.
  6. Toplu İş Sözleşmesi kavramını öğrenir.
  7. Sosyal Güvenlik mevzuatını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Prof. Dr. Şakar, Müjdat, Meslek Yüksek Okulları için İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayın, İstanbul, 2015
2. Mumcu, Cüneyt, Ders Notları
3. Erdoğan, Gürbüz, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Detay Yayın, Ankara, 2017
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş hukukunun temel kavramları
2.İş hukukunun kaynakları
3.4857 Sayılı iş yasasına göre yükümlülükler
4.İş sözleşmesi
5.İş sözleşmesinin sona ermesi
6.İş sözleşmesinin feshinin sonuçları
7.Çalışma ve dinlenme süreleri
8.Ücretler
9.Ara sınav
10.Sendika hakkı ve sendikalaşma
11.Toplu iş sözleşmesi, Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkları ve çözüm yöntemleri, Grev ve Lokavt
12.Sosyal Güvenlik Hukuku
13.Kısa Vadeli Sigorta Kolları
14.Uzun Vadeli Sigorta Kolları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14456
Toplam124