Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL108 Ticaret Hukuku Bilgisi 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ticaret hukukunun temel unsurlarını, ticari işletmeleri, tacir ve ticari işletmenin hak ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Cüneyt Mumcu
Öğrenme Çıktıları
  1. Ticaret hukukunun temellerini öğrenir.
  2. Ticari işletmenin özelliklerini anlar.
  3. Haksız rekabet hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Kıymetli evrak hukukunu anlar.
  5. Şirketler Hukuku konusunu öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Genel Hukuk Bilgisi
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bilgili, Fatih v.d., Ticaret Hukuku Bilgisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 20182. Kayıhan, Şaban, Ticaret Hukuku, Umuttepe Yayın, İzmit, 20183. Mumcu, Cüneyt, Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ticaret hukukuna giriş, ticaret hukukunun kapsamını belirlemede uygulanan esaslar
2.Ticari işletmeler ve nitelikleri
3.Ticari işletmelerin devri ve rehini
4.Tacir kavramının tanımı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları
5.Ticaret sicili, sicil işlemleri, sicil memurunun görevleri ve tacir-esnaf ayrımı
6.Tellal, acente ve komisyoncu,
7.Ticaret unvanı ve işletme adı
8.Haksız rekabet ve sonuçlar
9.Ara Sınav
10.Ticari defterler, defter tutmakla yükümlü olanlar
11.Ticari defterlerin saklanması, zayi belgesi alınması, ticari defterlerin ispat fonksiyonu ve defter sahibinin lehine kanıt oluşturması
12.Marka kavramının tanımı, markanın tecili, marka sahibinin hakları ve borçları, markanın korunması
13.Şirketin tanımı, şirket unsurları ve şirketin tasnifi
14.Kıymetli evrak, kıymetli evrak türleri ve kambiyo senetleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam74