Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL201 Pazarlama İlkeleri 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Modern işletmecilik uygulamalarında bir satış yönetimi olan pazarlamanın önemini kavratabilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Soner Makas
Öğrenme Çıktıları
  1. Pazarlamada, pazarlama, pazarlama ve pazarlama son yıllarda modern gelişmelerin izah edilmesini açıklama
  2. Pazarlama ortamı ve stratejik planlama hakkında bilgi verebilir.
  3. Tüketici pazarları ve tüketici davranışları için gerekli olan bilgileri açıklama
  4. Fiyat ve promosyon hakkında bilgi yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- MUCUK İsmet, "Pazarlama İlkeleri", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009
2- TEKİN Vasfi Nadir, "Pazarlama İlkeleri, Politikalar, Stratejiler, Taktikler", Seçkin Yayınevi, Ankara-2009
3- YÜKSELEN Cemal, "Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar", Detay Yayıncılık, Ankara-2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Pazarlamanın Konusu
2.Pazarlama Çevresi
3.Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi
4.Tüketici Pazarları
5.Endüstriyel Pazarlar
6.Uluslar arası pazarlar
7.Pazar Bölümlendirme
8.Mamul
9.Marka, ambalaj, servis ve kalite stratejileri
10.Ara Sınav
11.Fiyat
12.Yeni mamulü fiyatlandırma stratejileri
13.Tutundurma
14.Tutundurma Strateji Alternatifleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Toplam146