Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV206 Mali Tablolar Analizi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleme, düzenlenen bu tabloların analizi ve analizde kullanılan tekniklerin uygulanabilmesidir. Ayrıca mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğiliminin yorumlanması. Bu durumu bilgisayar ortamında mali analiz tekniklerine uygulayarak işletmenin durumunu anlaşılırlığını daha kolay hale getirmektir. Mali analiz bilgilerini yöneticiler, ortaklar ve kredi kuruluşları için ne kadar önemli olduğu vurgulanarak dersin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fazlı IRMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Mali tablolara olan ihtiyacı kavramak, mali analiz tekniklerini uygulamak ve yorumlamak
  2. İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme,
  3. Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme
  4. Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilme
  5. Finansal tabloları düzenler ve yorumlar
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Mali Tablolar 2 2
2.Mali Analizin Yapılmasının Amacı, Kavramı Ve Çeşitleri 2 2
3.İşletmelerde Kullanılan Mali Tablolar Ve İlkelerinin Açıklanması 2 2
4.Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi 2 2
5.Mali Analiz Teknikleri 2 2
6.Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği 2 2
7.Dikey Yüzde Yöntemi 2 2
8.Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi 2 2
9.Ara sınav 2 2
10.Oran Analizi Yöntemi 2 2
11.Fon Akım Tablosu Ve Nakit Akım Tablosu 2 2
12.Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 2 2
13.Mali Analiz Tekniklerinden Çıkan Sonuçların Yorumlanması Ve Önerilen Tedbirler 2 2
14.Yönetimin Mali Analiz Bilgilerinden Nasıl Yararlanacağı 2 2
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12424
Derse Katılım14456
Toplam100