Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV105 Mikro Ekonomi 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İktisat biliminin mikro bazlı temel kavramlarını (arz, talep, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi, piyasalar, endüstri) öğrenen öğrencilerin günlük olayları iktisat biliminin teorik bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek ve teorik bakış açısıyla konumlarına göre pozisyon almalarını sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nurettin Öztürk
Öğrenme Çıktıları
 1. Üretim maliyet türlerini, hesaplamalarını, üretimin çeşitli evrelerinde maliyetlerin izlediği seyri bilir, azalan verimler kanununu anlar, kısa ve uzun dönemde azalan verimler kanunu ile üretim maliyetleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
 2. Arz ve talebi bilir, piyasa fiyatının oluşumunu/oluşamama durumlarını analiz eder, her piyasaya uygulamasını yapar
 3. Rekabetin anlamını bilir, tam rekabet piyasasının işleyişini örnekleri ile birlikte bilir ve piyasa analizi yapar
 4. Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler verebilir. King Kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, vergi yansıması vb. konularını bilir.
 5. İktisadın hangi sorunlara çözüm bulmaya çalıştığını bilir
 6. Faktör piyasaları hakkında genel bilgiye sahiptir, özellikle emek ve sermaye piyasasının analizini yapar
 7. Tekel, monopolcü rekabet, oligopol piyasalarının kısa ve uzun dönem denge analizlerini yapabilir, piyasaların ortaya çıkış nedenleri, kar maksimizasyonu koşullarını, davranış biçimlerini analiz edebilir.
 8. Arz ve talep esnekliklerini, esnekliği belirleyen faktörleri ve esnekliğin önemini bilir
 9. Fayda kavramını anlar, tüketicinin faydasını iktisadi koşulları içinde nasıl maksimize yapacağını anlar, uygulamaya çalışır
 10. Faktör piyasaları hakkında genel bilgiye sahip olarak özellikle emek ve sermaye piyasasının analizini yapabilir.
 11. Aksak rekabet piyasalarının özelliklerini bilir; tekel, tekelci rekabet, oligopol piyasalarının ortaya çıkış nedenlerini bilir, kısa ve uzun dönem denge analizlerini yapar, davranış biçimlerini algılar
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
--
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Talep ve arz, talep ve arzı belirleyen faktörler, piyasa fiyatının oluşumu ve kısmi denge analizi, arz ve talep esneklikleri, arz ve taleple ilgili uygulamalardan örnekler, tüketici teorisi, üretici teorisi, üretim fonksiyonu ve verim analizi; maliyet analizi; tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet, oligopol piyasaları; üretim faktörleri piyasası.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kıtlık kanunu, alternatif maliyet, kaynaklar, mal, hizmet ve fayda, işbölümü ve uzmanlaşma, mübadele, ekonominin temel sorunları ve ekonomik düzen,
2.Talep fonksiyonu, bireysel talep ve piyasa talebi, talep eğrisinin kayması, talep kanunu ve istisnaları, talebin fiyat esnekliği,
3.Arz fonksiyonu, arzı belirleyen faktörler, firma arzı endüstri arzı, arz esnekliği ve esnekliği etkileyen faktörler
4.Arz ve talebin kesişmesi ve piyasa fiyatının oluşması, kısmi denge analizi, piyasa fiyatının oluşamaması durumu,
5.Talebi belirleyen faktörlerden fiyat dışındaki faktörlerdeki değişmeler, gelir esnekliği, ikame ve tamamlayıcı malların fiyatındaki değişmeler, çapraz talep esnekliği ve hesaplamaları, arzı etkileyen fiyat dışındaki faktörlerin etkileri
6.Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler, King kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, esneklik ve verginin yansıması
7.Tüketici teorisi, eş-marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi: Kardinal yaklaşım, farksızlık analizi, farksızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi
8.Üretim fonksiyonu ve verim analizi, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri, eş ürün eğrileri, faktörler arası ikame, eş maliyet doğrusu, en düşük maliyetle üretim, firmanın genişleme yolu
9.Maliyet analizi, kısa dönem maliyet eğrileri (sabit, değişken, toplam, ortalama ve marjinal maliyetler), maliyetler ve azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet eğrileri, ölçeğe göre getiri, içsel ekonomiler, dışsal ekonomiler
10.Tam rekabet piyasası, piyasanın özellikleri, toplam maliyet-toplam hasılat ile marjinal maliyet-marjinal hasılat yöntemlerine göre kısa dönem firma dengesi, aşırı kar-normal kar ve zarar eden firmaların analizi, uzun dönemde firma dengesi, endüstri dengesi, tam rekabet piyasasının eleştirisi
11.Aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri ve aksak piyasa türleri, Monopol piyasası, piyasaya giriş engelleri, monopolde firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolün eleştirisi
12.Monopolcü rekabet piyasası, ürün farklılaştırması, piyasaya giriş çıkış serbestisi, kısa dönem firma dengesi, uzun dönem firma ve grup dengesi, monopolcü rekabet piyasasının eleştirisi,
13.Oligopol piyasası, piyasanın özellikleri, oligopol dengesi, Cournot’un düopol modeli, dirsekli talep eğrisi modeli, kartel modeli, oyun teorisinin oligopole uygulanması, oligopolün eleştirisi, piyasa yoğunlaşmasının ölçümü (endeksler)
14.Üretim faktörleri piyasası, tam rekabet altında faktör talebi, piyasa emek talebi, emek arzı, emek piyasasında ücretin oluşması, emek piyasasına müdahale ve asgari ücret uygulaması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam100