Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV107 Temel Hukuk 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör. Muhammed Koçak
Öğrenme Çıktıları
  1. Hukukun temel kavramlarını, hukuk kurallarının özelliklerini inceleme ve kavrama. 2) Hukukun kaynaklarını, dallarını ve bunlar arasındaki ilişki ve farklılıkları kavrama. 3) Hakkın tanımını, nasıl kazanılıp ve kaybedildiğini öğrenme 4) Kişilik tanımı, türleri ve kişiliğin korunması ile tüzel kişilik konularını öğrenme 5) Sözleşme şekilleri, temsil ilişkileri, sorumluluk konularını ve
  2. Hukukun kaynaklarını, dallarını ve bunlar arasındaki ilişki ve farklılıkları kavrama
  3. Hukukun kaynaklarını, dallarını ve bunlar arasındaki ilişki ve farklılıkları kavrama
  4. Kişilik tanımı, türleri ve kişiliğin korunması ile tüzel kişilik konularını öğrenme
  5. Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku?nun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hukukun temel kavramlarını tanımak
2.Hukuk Sistemini İncelemek
3.Hak türlerini sınıflandırmak
4.Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek
5.Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek
6.Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek
7.Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek
8.Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak
9.Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak
10.arasınav
11.Sözleşme düzenlemek
12.Eşya kavramı ve türlerini tanımak
13.Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak
14.İcra iflas işlemlerini takip etmek
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14228
Tartışma13030
Soru-Yanıt13434
Toplam100