Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV106 Ticaret Hukuku 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
ticaret hukuku sistemini tanimak meslekleriyle ilgili tüm ticari faaliyetlerin yasal dayanaklarını ögrenmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör. Muhammed Koçak
Öğrenme Çıktıları
  1. Tacir sıfatlarını, ticari yargı hükümlerini incelemek
  2. Ticari defterleri ve haksız rekabet hallerini ve ortaklık işlemlerini sonuçlandırmak
  3. Kıymetli evrakları incelemek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ticaret Hukuku Sistemi / Ticari İş ve Hükümler / Ticari ve Mali Yargı Sistemi / Borç Kavramı / Borç ve Sorumluluk / Borç Kaynakları / Sözleşmeler / İcap ve Kabul / Haksız Fiiller / Nedensiz Zenginleşme / Ticari İşletme / Tüccar / Ticaret Sicili / Marka ve Ticaret Ünvanı / Haksız Rekabet / Ticaret Ortaklıkları / Kıymetli Evraklar / Kambiyo Senetleri / Rekabet Hukuku / Tüketicinin Korunması / Ticaret İşletmelerinde İflas, Rehin ve Devir İşlemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak
2.Ticari İş ve hükümleri yorumlamak
3.Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişi
4.Ticaret Sicili işlemleri
5.Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçlar
6.Tacir Yardımcılarının görevleri
7.Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri
8.Defter türleri
9.Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçları
10.Ticaret Şirketleri
11.Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak
12.Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak
13.Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak
14.Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı15050
Toplam75