Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV104 Makro Ekonomi 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Makro iktisat teorilerini ve analiz ederek günümüzde ulusal düzeyde geçerliliğini tartışmak ve makro iktisadi olayları ve olguları güncel konularla destekleyerek analiz etmek bu dersin temel hedefidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nurettin Öztürk
Öğrenme Çıktıları
 1. Makro ekonominin tarihçesini araştırma alanlarını varsayımlarını ve ekonomik değişkenler ile ilişiklerini ortaya koyabilme
 2. Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesini ve ekonomik göstergelerin yorumlarını yapabilme
 3. Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesini ve ekonomik kara birimleri ile etkilerini değerlendirebilme
 4. Klasik ekonomik teori çerçevesinde piyasaları değerlendirme ve bunların kısa ve uzun vadeli etkilerini tartışabilme
 5. Keynesyen ekonomik teori çerçevesinde piyasaları değerlendirme ve makro ekonomik dengelerin etkilerini tartışabilme
 6. IS eğrisi ile Mal ve hizmet piyasalarını modelleme, analiz ve tahlil edebilme
 7. LM eğrisi ile para piyasalarını modelleme ve analiz edebilme
 8. IS LM modeli çerçevesinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkilerini tartışabilme
 9. IS-LM-BP Modelini analiz edebilme, sabit ve esnek kur uygulanmalarını tahlil ederek değerlendirme ve tartışabilme
 10. AD-AS Modelini analiz edebilme ve ekonomik sonuçlarını değerlendirebilme
 11. Konjonktür Teorilerini sorgulama ve alternatif politikaları yorumlayabilme
 12. Farklı varsayımlar altında AS-AD modellerini yorumlayabilme
 13. Makro ekonomik sorunlar ve alternatif stratejileri değerlendirme ve çözümleme
 14. Bütçe ve finans konularında alternatif yorum ve politikaları alternatifleriyle birlikte ortaya koyabilme
 15. Ekonomik büyüme modellerini analiz edebilme ve çözümleyebilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Parasız, İ.(2006), Makroekonomi, Bursa: Ezgi Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste makro iktisadi konular ve uygulamalar ulusal ve uluslararası düzeyde incelenerek, sayısal değişkenler ile birlikte analiz edilmektir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili güncel iktisadi olaylar derste değerlendirilmekte ve makroekonomik performansı arttırma yolları çözüm önerileriyle birlikte ortaya konulmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Makro ekonominin tarihçesi, araştırma alanları ve temel varsayımları makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve ekonomi politikası. 3 0
2.Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili kavramlar. Ekonominin büyüme oranı, fiyat endeksleri, enflasyon oranı ve faiz oranı. 3 0
3.Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesi; ödemeler bilançosu, döviz kuru ve ölçülmesi. Ekonomik karar birimleri ve faaliyetleri, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki ilişkiler. 3 0
4.Klasik ekonominin varsayımları, işgücü piyasasında denge, mal piyasası ve para piyasası. Klasik modelin bazı sonuçları; sermaye birikimi, nüfus artışı ve işsizlik. Klasik modelde toplam arz ve talep eğrileri ve ekonomi politikalarının etkinliği. 3 0
5.Keynesyen modelin varsayımları, toplam harcamalar, denge gelir düzeyi ve toplam arz eğrisi Keynesyen modelde çoğaltan mekanizması ve işleyişi, açık ekonomide denge gelir düzeyi. 3 0
6.IS-LM modelinin oluşumu, birlikte denge, dengesizlikler ve dengesizliklerin giderilmesi. IS-LM modelinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkileri. 3 0
7.VİZE SINAVI 3 0
8.IS-LM-BP Modeli, Mal Ticareti ve Sermaye Hareketleri IS-LM-BP Sabit ve Esnek Kur Uygulanması Durumunda Talep Yönlü Politikalar. 3 0
9.AD-AS Modelinin analizi ve AD-AS Modelinde Çoğaltan Mekanizmasının Etkinliği 3 0
10.Konjonktür Teorileri: İşsizlik, Enflasyon ve Endeksleme süreçleri 3 0
11.Toplam Talep ve Pigou Etkisi ve Kısa Dönem Arz Modelleri AD-AS?de Eksik Bilgi Modelleri 3 0
12.Para, Enflasyon ve Faiz Oranları Enflasyonu Düşürmede Alternatif Stratejiler ve Enflasyon ve İşsizliğin Politik Yönü 3 0
13.Bütçe Açıkları ve Finansmanı Dış Açıklar ve Stok Akım Dengesi 3 0
14.Ekonomik Büyüme ve Neoklasik Büyüme Modeli Ekonomik Büyüme ve Cobb-Douglas Modeli 3 0
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav13535
Final Sınavı14040
Toplam75