Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV104 Makro Ekonomi 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin; makro analiz, uygulama ve hesaplamaları kavrayabilmelerini ve günlük ekonomide makro ekonomik olayları anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Damla ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Para politikası amaçlarının ne olduğu, bu amaçlara ulaşmak için hangi araçların kullanıldığını çözümleyebilir.
  2. Para arzı, para talebi kavramlarını ve bu değişkenlere bağlı olarak faiz oranlarının nasıl oluştuğunu çözümleyebilir.
  3. Enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve devalüasyon gibi güncel konuları takip edebilir.
  4. Milli gelir ile ilgili kavramları ve bu kavramların nasıl hesaplandığı, bu hesaplamaların önemi ve milli gelir hesaplama yöntemlerini listeler.
  5. İstihdam çeşitleri, istihdam ile milli gelir arasındaki ilişkileri, istihdam hacmini etkileyen faktörler ve işsizlik türlerini listeleyebilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mustafa (2009), Ekonomi Bilimi II, İzmir, İlkem Ofset. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. BERK, Niyazi (2001), Finansal Yönetim. İstanbul: Türkmen Kitabevi. 2. AKGÜÇ, Öztin (2000), Finansal Yönetim. İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Yayınları. 3. TÜRKO, Metin (2002), Finansal Yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomide mal, hizmet ve para akımı, paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, para arzı ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, para politikası, Milli gelir ile ilgili kavramlar, Milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin önemi, istihdam ile ilgili kavramlar, işsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki, İstihdam teorileri, istihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Makro ekonomi ve temel kavramlar 3 0
2.Milli gelir ile ilgili kavramlar 3 0
3.Milli gelir hesaplama yöntemleri ve milli gelir hesaplamanın önemi 3 0
4.Ekonomide mal ve para akımı 3 0
5.Paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri 3 0
6.Para sistemleri ve para talebi 3 0
7.Para arzı ve para piyasasında denge 3 0
8.Ara Sınav 3 0
9.Para politikası 3 0
10.İstihdam ile ilgili kavramlar 3 0
11.İşsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki 3 0
12.İstihdam teorileri 3 0
13.İstihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler 3 0
14.Dönem Projesi Sunumları 3 0
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav13535
Final Sınavı14040
Toplam75