Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV202 Muhasebe Denetimi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Muhasebe denetimi ekonomik faaliyetle de bulunan işletmelerde belirli döneme ait parasal rakamlarla ifade olunan bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere ve yasalara uygunluk derecesini kontrol edip belirlemek ve bu konuda önerici ve hata önleyici bir rapor vermek amacını güder. Bu işlev bağımsız bir meslek uzmanı ya da bu konuda yeterli mesleki bilgiye sahip kişi tarafından yapılan belge ve bilgi toplaması sonunda yapılan değerlemeyi içerir. Dolayısıyla işletmenin ekonomik işleyişini olumlu yöne yönlendirmeyi hedefler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Görv. Fazlı IRMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Denetim standartlarını sınıflandırmak
  2. Denetim sürecini sıralamak
  3. Mali tabloların denetimini ayırt etmek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, 4. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları açıklayarak,genel Kabul görmüş denetim standartlarını kavratabilmek ve denetim sürecinin nasıl işlediğini aktarabilmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Muhasebe denetiminin tanımı, önemi ve kavramı 3 0
2.Muhasebe denetiminin tarihçesi 3 0
3.Muhasebe denetiminin amaçları 3 0
4.Denetim ve denetçi ile ilgili bilgiler 3 0
5.İşletme içi muhasebe kontrol sistemi 3 0
6.Denetim delilleri ve teknikleri 3 0
7.Denetim için kullanılan istatistiki örnekleme yöntemleri 3 0
8.Denetim çalışma programları 3 0
9.Çalışma kağıtları 3 0
10.Çalışma kağıtlarının hazırlanması 3 0
11.Denetim raporları 3 0
12.Örnek denetim raporunun hazırlanması 3 0
13.3568 sayılı SM, SMMM ve YMM kanunun incelenmesi 3 0
14.Örnek uygulamalar 3 0
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı11515
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Toplam95