Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV203 Şirketler Muhasebesi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrayabilme, Şirketlerin kuruluş işlemlerini, sermeye değişikliklerini, kar zarar dağıtımını vergilendirilmelerini, birleşmelerini, dağılmaları (tasfiye), tür değiştirmeleri gibi konuları kavrayarak uygulayabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Görv. Fazlı IRMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Şirket türlerini kavrayabilme
  2. Şirketin sermaye ve ortak yapısına ilişkin muhasebe işlemlerini yapabilme.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Genel Muhasebe Dersini görmüş olmalı
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Necdet Sağlam ve Salim Şengel, Şirketler Muhasebesi, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Şirket türleri kavratılarak türlere göre muhasebe kayıtları ve kuruluş işlemleri hakkında bilgi vermek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Şirketlerin Tanımları, Amaçları Ve Sınıflandırılması 2 1
2.Adi Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 2 1
3.Kollektif Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 2 1
4.Kollektif Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Sermaye Azaltımı 2 1
5.Kollektif Şirketlerde Kar - Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri 2 1
6.Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 2 1
7.Komandit Şirketlerde Kar -Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri 2 1
8.Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 2 1
9.Limited Şirketlerde Kar- Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri 2 1
10.Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 2 1
11.Anonim Şirketlerde Sermeye Artırımı ve Sermaye Azaltımı 2 1
12.Anonim Şirketlerde Tahvil Ve Pay Senedi İhracına İlişkin Muhasebe Kayıtları 2 1
13.Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri 2 1
14.Holdingler, Kooperatifler, Faktöring Şirketleri 2 1
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11818
Derse Katılım14342
Toplam75