Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV205 Dış Ticaret İşlemleri 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dış Ticaret ile ilgili temel kavramlar açıklanarak dış ticaret işlemlerinin gerçek hayatta uygulanma şekline ilişkin örnek olaylara yer vermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Görv. Fazlı IRMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisi
  2. Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavrayabilme
  3. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, serbest bölge, kıyı ticareti,devlet yardımları,Türkiye-AB İlişkileri hakkında bilgi vermek.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kenan Çelik, Cemalettin Kalaycı ve Ali Rıza Sandalcılar, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 4. Baskı, Ankara, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dış Ticaretle ilgili işlemlerin nasıl yapıldığına dair bilginin aktarılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi, Konu İle İlgili Temel Kavramlara Giriş 2 0
2.Diş Ticarette Teslim Şekilleri 2 0
3.Dış Ticarette Ödeme Şekilleri 2 0
4.Türk Dış Ticaret Rejimi Ve Kambiyo Mevzuatı Ve Özellikleri-İthalat Ve İhracatın Kavramsal Açılımı 2 0
5.İhracat Rejimi Kararları-İhracat Yönetmeliği-Hariçte İşleme Rejimi 2 0
6.İthalata İlişkin Hükümler-Dahilde İşleme Rejimi Tedbirleri 2 0
7.Kambiyo Mevzuatı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Genel Esaslar 2 0
8.Dış Ticaret,İthalat Ve İhracatta Görülmeyen İşlemler-Sermaye Haraketleri-Türk Parası, Döviz İle Kıymetli Maden ,Taş Ve Eşyalara İlişkin Hükümler 2 0
9.Gümrük Mevzuatı-Gümrük Müsteşarlığı Teşkilatı Ve Birimleri-İhracat Ve İthalatta Gümrük İşlemleri 2 0
10. Arasınav 2 0
11.Dış Ticaret İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Serbest Bölgeler 2 0
12.Dış Ticarette Finansman Teknikleri-Dış Ticarette Devlet Yardımları 2 0
13.Dış Ticaret İşlemlerinde Diğer Rejimler 2 0
14.Avrupa Birliği Ve Diğer İktisadi Birleşmeler 2 0
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Toplam50