Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV207 Vergi Hukuku 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin hukuki işlemleri hesaplayabilmesi ve vergi borç ve ceza işlemlerini takip edebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör. Muhammed Koçak
Öğrenme Çıktıları
  1. Verginin taraflarını tanımak.
  2. Vergi ile ilgili hukuki işlemleri yapmak
  3. Vergi borç ve cezası işlemlerini yapmak
  4. Vergilendirme ile ilgili sürelerini tanımak
  5. Vergilendirmenin hukuki sürecini tanımak.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
VERGİ HUKUKU, Prof Dr. Sadık KIRBAŞ, Siyasal Kitapevi. Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar. Öğretim görevlisi Ders Notları, Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Vergileme esaslarını sıralama. Verginin taraflarını belirleme. Vergilendirme sürecini gerçekleştirme. Vergilendirme sürelerini belirleme. Vergi borcuna ilişkin işlemleri yapma. Vergi cezalarına ilişkin işlemleri yapma. Vergi uyuşmazlıklarını çözme. Vergi denetimine hazırlanma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Vergileme esaslarını. Vergi hukukunu tanımlamak, vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini açıklamak, vergi hukukunun kapsamını açıklamak.
2.Vergileme esaslarını. Vergi kanunlarının uygulanma şekilleri.
3.Verginin Tarafları. Vergi alacaklısı, vergilendirme yetkisi, vergi borçlusu (mükellef), vergi sorumlusu.
4.Vergilendirme süreci. Verginin konusu, Vergiyi doğruan olay.
5.Vergilendirme süreci. Vergi Matrahı ve Vergi tarifesi
6.Vergilendirme süreci. Verginin tarhı
7.Vergilendirme Süreleri. Beyan, vergi ödeme, zamanaşımı.
8.Vergi borcuna ilişkin işlemler. Verginin Tebliği.
9.Verginin tahakkuku ve Tahsili.
10.Ara Sınav
11.Vergi cezalarına ilişkin işlemler. Vergi ziyaı suçu ve cezası, usulsüzlük suç ve cezaları.
12.Hürriyeti bağlayıcı suç ve cezalar. Kaçakçılık, vergi mahremiyetinin ihlali, mükelleflerin özel işlerini yapma ile ilgili cezalar.
13.Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları.
14.vergi denetimine hazırlanmak.
15.Yıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Toplam50