Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV209 Finansal Yönetim 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını örneklerle gösterilerek özellikle yatırım kararlarının verilmesinde finansal tekniklerden nasıl yararlandırıldığını, bulunan her kaynağın bir maliyeti olduğunu ve en uygun maliyetle kaynağın bulunmasında finansal bilgilerden nasıl istifade edildiği öğrencilere kazandıran bir bilimdir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Suna Kırca
Öğrenme Çıktıları
  1. Diğer analiz tekniklerini kullanabilecektir
  2. Oran analizi yapabilecektir
  3. Fon akım analizi yapabilecektir
  4. Finansal yönetim ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi kurabilecektir
  5. Firmanın amacını belirleyebilecektir
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar
2.Finansal yönetim ve diğer disiplinler
3.Oran analizi tekniği
4.Fon akım analizi
5.Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğiStatik ve dinamik analiz
6.Finansal planlamaFinansal planlama araçları
7.Finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemlerFinansal plan türleri
8.Normal finansal planlarOlağanüstü finansal planlar
9.Çalışma sermayesi analiziÇalışma sermayesine yatırım politikaları
10.ARASINAV
11.Çalışma sermayesinin finansmanıNakit ve benzeri varlıklar yönetimi
12.Nakit yönetimi
13.Alacakların yönetimiKredili satış politikası
14.Stok yönetimiKısa ve uzun vadeli fon kaynaklarıOto finansmanFon kaynaklarının maliyeti
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12424
Final Sınavı12020
Derse Katılım14456
Toplam100