Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV209 Finansal Yönetim 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin; üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını örneklerle gösterebilmesini, özellikle yatırım kararlarının verilmesinde finansal tekniklerden nasıl istifade edildiğini, bulunan her kaynağın bir maliyeti olduğunu ve en uygun maliyetli kaynağın bulunmasında finansal tekniklerden nasıl yararlanıldığını çözümleyebilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Damla ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Finansmanın bir işletme için önemini açıklayabilme
  2. Mali bilgileri karar verme ve diğer amaçlarla kullanabilme
  3. Finansal analiz araçlarını kullanabilme
  4. İşletme sermayesi özelliklerini, çeşitlerini, kaynaklarını, finanslama stratejilerini listeleyebilme
  5. Yatırım kararlarının alınmasında uygulanan çeşitli yöntemleri ve uygulama sonuçlarını yorumlayabilme
  6. Özkaynak ve yabancı kaynak ayırımını ve işletmenin kaynak bulma yollarını açıklayabilme
  7. En düşük maliyetli kaynak bulmanın yollarını açıklayarak, kaynak maliyetinin işletmenin karı üzerindeki etkisini açıklayabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YÜKÇÜ, Süleyman (1999), Finansal Yönetim, İzmir, Vizyon Yayınları. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. BERK, Niyazi (2001), Finansal Yönetim. İstanbul: Türkmen Kitabevi. 2. AKGÜÇ, Öztin (2000), Finansal Yönetim. İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Yayınları. 3. TÜRKO, Metin (2002), Finansal Yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Finansal yönetim ve fonksiyonları. Paranın zaman değeri, enflasyon oranı ve faiz oranları. Finansal analiz, başa baş ve kaldıraç analizleri. Finansal planlama ve kontrol, nakit bütçesi. Çalışma sermayesi yöntemi. Nakit ve nakit benzerleri yönetimi. Alacak ve stok yönetimi. Sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti ve yapısı. Kar dağıtım politikası.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Finansal yönetim ve fonksiyonları
2.Paranın zaman değeri, enflasyon oranı ve faiz oranları
3.Finansal analiz: karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemi ile analiz ve eğilim yüzdeleri (trend) analizi
4.Finansal analiz: oran analizi
5.Başa baş ve kaldıraç analizleri
6.Finansal planlama ve kontrol, nakit bütçesi
7.Çalışma sermayesi yöntemi
8.Ara Sınav
9.Nakit ve nakit benzerleri yönetimi
10.Alacak ve stok yönetimi
11.Belirlilik ve belirsizlik koşulları altında sermaye bütçelemesi
12.Sermaye maliyeti ve yapısı
13.Kar dağıtım politikası
14.Dönem Projesi Sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12424
Final Sınavı12020
Derse Katılım14456
Toplam100