Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV210 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, işçi ve işveren ilişkilerini hukuki açıdan değerlendirebilmesinin saglanması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ogr.gor.Muhammed KOCAK
Öğrenme Çıktıları
  1. İş sözleşmesini, türlerini ve feshi Ücreti açıklayabilecektir.
  2. Toplu iş sözleşmesi kavramını açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
.İş Hukukunun Tanım- İş Sözleşmesi-.İşçinin Borçları-İşverenin Borçları-Ücret-Çalışma Süreleri Ve İzinler-.İş Sözleşmesinin Feshi-Sendika ve Konfederasyonlar-Toplu İş Sözleşmesi-Grev Ve Lokavt
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.1.İŞ HUKUKU1.1.İş Hukukunun Tanımı1.2.İş Hukukunun Kaynakları1.3. İş Hukukunun Temel Nitelikleri1.4. İş Hukukunun Temel Kavramları
2.1.4.1.İşçi1.4.2.İşveren1.4.2.1.İşveren Vekili1.4.2.2.Kanuni Temsilci
3.1.5.İş Sözleşmesi1.5.1.İş Sözleşmesinin Tanımı1.5.2.İş Sözleşmesi Türleri1.5.2.1.Süreli-Süresiz1.5.2.2.Belirli-Belirsiz1.5.2.3.Tam Süreli-Kısmi Süreli1.5.2.4.Çağrı Üzerine1.5.2.5.Takım Çalışması1.5.2.6.Deneme Süreli1.5.2.7.Geçici (Ödünç)
4.1.5.3.İş Sözleşmesinin Yapılması1.5.4.Sözleşmenin Sınırlandırılması1.5.4.1.Sözleşme Yapma Zorunluluğu1.5.4.2.İş Sözleşmesinin Şekli1.5.4.3.İş Sözleşmesinin Geçersizliği
5.2.1.İşçinin Borçları2.1.1.İş Görme Borcu2.1.2.Yasaklara Uyma Borcu
6.2.2.İşverenin Borçları2.2.1.Ücret Ödeme2.2.2.İşçiyi Koruma2.2.3.Eşit Davranma
7.2.3.Ücret2.3.1.Ücret Türleri2.3.2.Ücret Ekleri2.3.3.Ücretin Ödenmesi, Zamanaşımı Ve Faiz
8.2.4.Çalışma Süreleri Ve İzinler2.4.1.Çalışma Süresinden Sayılan Haller2.4.2.Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller
9.3.1.İş Sözleşmesinin Feshi3.2.Geçerli Fesih Nedenleri3.3.İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle Derhal Feshi3.3.1.İşçinin Haklı Nedenlerle Derhal Feshi3.3.2.İşverenin Haklı Nedenlerle Derhal Feshi
10.3.4.Kıdem Tazminatı
11.4.1.Sendikalar Hukuku4.1.1.Sendika ve Konfederasyonlar4.1.1.1.Kuruluşu 4.1.1.2.Organları4.1.1.3.İşleyişi4.1.1.4.Kurucu Ve Üyelik Şartları4.1.1.5.Hak Ve Borçlar4.1.1.6.Üyeliğin Sona Ermesi4.1.2.Sendika Ve Konfederasyonların Birleşmesi Ve Katılma4.1.3.Sendika Ve Konfederasyon Üyeliklerine İlişkin Güvenceleri4.1.4.Sendika Ve Konfederasyon Faaliyetleri Ve Yasak Faaliyetleri4.1.5.Sendika Ve Konfederasyonların Gelir Ve Giderleri4.1.6.Sendika Ve Konfederasyonların Sona Ermesi
12.4.2.Toplu İş Sözleşmesi4.2.1.Toplu İş Sözleşmesi4.2.1.1.Tanımı Ve İçeriği4.2.1.2.Kapsam Ve Düzeyi4.2.1.3.Yetki Ve Çağrı4.2.1.4.Hükmü4.2.1.5.Uygulama Alanı4.2.1.6.Süresi Ve Bitimi
13.4.2.1.7.Uyuşmazlıklar Ve Çözüm Yolları
14.4.2.1.8.Grev Ve Lokavt
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Toplam50