Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV201 Maliyet Muhasebesi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde üretilen mamullerin maliyetlendirilmesi, gider kontrolünün sağlanması ve maliyet muhasebesi verilerinin işletme kararlarında kullanılma alanlarına ilişkin teorik bilgilerin piyasa uygulamaları ile paralel olarak öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fazlı IRMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Maliyet muhasebesine ile ilgili temel kavramları tanıyabilecek
  2. İlk madde ve malzeme maliyetleri, İşçilik ve genel üretim giderlerini tanıyıp ayırabilecek.
  3. Farklı yöntemlerle maliyetlerin dağıtımını yapabilir.
  4. Giderlerin kapsamına göre maliyet hesaplam sistemlerini bilir ve uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA Maliyet Muhasebesi,Gazi Kitapevi, 2007Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN Maliyet Muhasebesi Uygulamaları,Gazi Kitapevi, 2000Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA Maliyet ve Yönetim Muhasebesi,Gazi Kitapevi, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki, temel kavramlar
2.Maliyet muhasebesinin konusu ve işlevleri, gider, maliyet, harcama ve zarar
3.Giderlerin çeşitlerine, fonksiyonlara ve gider yerlerine göre sınıflandırılması
4.Giderlerin gider yüklenicilerine göre ve faaliyet hacmiyle ilişkilerine göre sınıflandırılması
5.Üretim maliyetleri ve Unsurları; Direkt ilk madde ve malzeme giderleri,
6.Üretim maliyetleri ve Unsurları; Direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri
7.Üretim maliyetlerinin hesaplanması,
8.VİZE SINAVI
9.Üretilen mamul maliyeti ve satışların maliyeti tabloları, üretim maliyetlerinin mamul ve yarı mamullere dağıtılması,
10.İlk madde ve malzeme maliyetleri, direkt ve Endirekt ilk madde ve malzeme maliyetleri, İlk madde ve malzeme değerleme yöntemleri (ortalam, lifo,fifo)
11.İşçilik maliyetleri, işçilik maliyetlerinin sınıflandırılması, işçilik maliyetlerinin ölçülmesi, ücretlendirilmesi, boşa geçen zaman, fazla çalışma karşılığı, kıdem tazminatı ödemeleri
12.Genel üretim maliyetleri, genel üretim maliyetlerinin özellikleri ve türleri, genel üretim maliyetlerinin mamuller ve gider yerleri ile ilişkisi, amortisman, bakım onarım finansman giderleri
13.Maliyet hesaplama sistemleri;Giderlerin Kapsamına göre; tam maliyet, Normal maliyet, değişken maliyet yöntemleri
14.Maliyet hacim kar analizleri, analizde kullanılan kavramlar, başabaş noktası, karı etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkisi, tek ve çok ürün üretilmesi durumunda analizi
15.FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi248
Toplam100