Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV123 Meslek Hukuku ve Etiği 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde muhasebe mesleği, meslek elemanlarının faaliyet alanları, mesleğe giriş şartları, meslek ahlakı ve etik değerler konusunda bilgiler vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu
Öğrenme Çıktıları
  1. Muhasebe mesleğini tanımlar, meslek elemanlarını sınıflandırır, muhasebe mesleğinin toplum ve işletme için önemini kavrar.
  2. Muhasebe mesleğine giriş koşullarını, staj ve sınav şartlarını bilir.
  3. Meslek kanununun gerekçelerini kavrar, ilgili kanunun muhasebe uygulamalarına ve meslek elemanlarının faaliyetlerine nasıl yön verdiğini açıklar.
  4. Muhasebe ile ilgili mesleki kurulları, amaçlarını ve faaliyetlerini bilir.
  5. Muhasebe meslek ahlakı ve etik değerler konusunda bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yıldırım, Adem, Muhasebe Meslek Mevzuatı ve Etiği, Dora Yayıncılık, Bursa, 2016
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Şirket faaliyet raporlarının içerik ve hazırlanması hususunda bilgi sahibi yapmak. İçerik: İlgili yasal mevzuat kapsamında yıllık faaliyet raporlarında yer alması gereken hususlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Muhasebecilik mesleği, mesleğin önemi, konusu ve meslek ünvanları
2.Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin genel ve özel şartları
3.Staj ilkeleri, hedefleri, süresi ve staj süresinden sayılan hizmetler ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı
4.Yeminli mali müşavir olabilmenin özel şartları ve yeminli mali müşavirlik sınavı
5.Yeminli mali müşavirlik yemini, tasdik yetkileri ve tasdikten doğan sorumlulukları
6.Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, nitelikleri, faaliyet sınırları, kuruluşları ve gelirleri
7.Meslek odalarının organları: Genel kurul,yönetim kurulu,disiplin kurulu, denetleme kurulu
8.Meslek oda ve birlik organlarının seçim esasları, denetimi
9.Arasınav
10.Meslek etiği ve ahlakı I
11.Meslek etiği ve ahlakı II
12.Meslek sırları ve mesleki geliştirme eğitimleri
13.Meslek mensuplarının uymaları gereken yasaklar, görevle ilgili suçlar ve disiplin cezaları
14.Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı145
Rapor Sunma155
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11414
Bütünleme Sınavı11414
Derse Katılım14228
Rapor Sunma155
Toplam69