Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV125 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yaşama hakkı çerçevesinde İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini kavranması. İş güvenliği ve işçi sağlığının, işveren ve çalışanlar açısından öneminin vurgulanarak, teori ve pratiği birleştiren bir yapıda sunulması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cemil ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
  2. Yaşama hakkı çerçevesinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemini ifade edebilir.
  3. Mevcut iş sağlığı ve güvenliği uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilir.
  4. İş sağlığı ve güvenliği sorunlarını analiz edebilir.
  5. İş yerinde çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliği kaynaklı sorunları çözebilirler.
  6. İlk yardımın esaslarını ve hedeflerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İş Sağlığı ve İş Güvenliği - Detay Yayıncılık - Hüseyin ALTINEL
İş Güvenliği - Dora Yayınevi - Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT
İş Sağlığı ve İş Güvenliği - Ekin Yayınevi - Dr. Teoman AKPINAR
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) hakkında temel kavramlar. Ergonominin temel çalışma alanları. İş Güvenliği kavramı. İş kazalarının sebepleri, önleme modelleri, maliyetleriinin hesaplanması, soruşturması ve raporlanması. Meslek hastalığı kavramı, çeşitleri, önleme yöntemleri. Atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği yöntemleri. Kişisel koruyucular ve makine koruyucuları. Yangın ve patlamaları önleme yöntemleri. İlk yardımın esasları ve hedefleri. İSG Mevzuatı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş güvenliğine giriş
2.İş Güvenliğinin Temel Prensipleri
3.İş Güvenliği Kültürü
4.İş kazaları ve tanımı nedenleri, çeşitleri, önlemler
5.İş kazaları ve tanımı nedenleri, çeşitleri, önlemler
6.İş güvenliğinin ekonomik yönü
7.İş güvenliği ve ergonomi
8.Kaza zinciri
9.Arasınav
10.Kaza raporları
11.Kaza istatistikleri ve kaza araştırması
12.Kaza istatistikleri ve kaza araştırması
13.Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler
14.Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler
15.Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler
16.Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam75