Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV233 Türk Vergi Sistemi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Muhasebeci ve Mali Müşavir niteliklerini kazanmaları için öğrencileri Özel vergi hukuku alanında bilgilendirmek, Türkiye de halen yürürlükte olan vergiler konusunda hem teorik hemde pratik uygulamalarla vergi işlem ve uygulamalarını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk vergi sisteminde yer alan vergileri Tanımaları
  2. Gelir vergisinin Unsurlarını ve Uygulamalarını Öğrenmek Gelir Vergisi, Muhtasar ve özel Beyanname düzenlemek
  3. Kurumlar vergisi uygulamaları ve beyannamesini düzenlemek
  4. Veraset ve intikal vergisini kavramak ve beyannamesini düzenleyebilmek
  5. Harcama vergilerini tanımak Matrah ve vergisini hesaplayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Vergi Hukuku, Temel Hukuk
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilici, Nurettin, Türk Vergi Sistemi, Savaş Yayınları, 2018
Ders Notları, Cüneyt Mumcu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders Türkiye'de yürürlükte bulunan vergilerin detaylı bilgilerini sunmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Vergi Sistemleri ve Türk vergi sistemi
2.Gelir vergisi Genel
3.Ticari kazançlar
4.Zirai kazançlar ve Serbest meslek kazancı
5.Ücretler
6.Gayrı Menkul Sermaye İradı ve Menkul Sermaye İradı ,Diğer kazanç ve iratlar
7.Gelir vergisi Beyannamesi
8.Kurumlar vergisi
9.Arasınav
10.Veraset ve intikal vergisi
11.Motorlu taşıtlar vergisi
12.Emlak vergisi
13.katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Özel iletişim vergisi, gümrük vergisi
14.Banka ve sigorta muameleleri vergisi, Damga vergisi, Belediye vergileri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Rapor Sunma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Toplam77