Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUV104 Makro Ekonomi 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin ana amacı, öğrencilerin makro iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin makro iktisadi konular hakkında fikir yürütmelerini sağlamak, dersin en önemli hedeflerinden biridir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Makro iktisadın temel kavramları öğrenilecek
  2. Makro iktisadi modeller ve makro iktisadın gelişimi hakkında bilgi verilecek
  3. Milli gelirin tanımı yapılarak öğrenci bilgilendirilecek
  4. İşsizlik, enflasyon,istihdam kavramları anlatılacak
  5. Basit keynezyen model şekil yoluyla açıklanacak
  6. Para arzı ve para talebi kavramları öğretilecek
  7. Para Teorisi,Para politikası anlatılacak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Derslerde gerek teorik gerekse matematiksel anlatımların yapılması sırasında, özellikle problemlerin çözümü esnasında öğrencilerin katılımının sağlanması hedeflenmektedir.öğrencilerin soru sorma ve sorulan sorulara yanıt verme konusunda aktif olmasını sağlama, anlaşılmayan noktaların tekrar anlatılması gibi hususlarda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.Öğrencilerin konulara ilişkin gazete, bilimsel dergi, kitap ve raporları takip etmeleri, ilgili haberleri izlemeleri özellikle önerilmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, İktisada Giriş,
Prof.Dr.Kenan ÇELİK, makro iktisada giriş,
Prof.Dr. Osman Z.ORHAN, Doç.Dr.Seyfettin ERDOĞAN, Genel Ekonomi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İktisat dalına ilişkin temel kavramların yanı sıra; milli gelirin tanımı ve ölçülmesi, enflasyon, işsizlik, faiz haddi, basit keynezyen model, para ve maliye politikası, toplam arz ve toplam talep modeli konuları üzerinde yoğunlaşılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Makro iktisadın temel kavramları.
2.Para Teorisi,paranın tanımı ve işlevleri
3.Para Sistemleri
4.Para arzı ve para talebi
5.fisher miktar teorisi cambridge denklemi
6.Keynesyen teori
7.Enflasyon, enflasyon çeşitleri,enflasyonun etkileri
8.Deflasyon, devalüasyon,stagflasyon kavramları
9.Para politikaları
10.milli gelir, hesaplama yöntemleri
11.istihdam ve istihdamla ilgili kavramlar
12.üretim kapasitesi ve milli gelirle istihdam arasındaki ilişki
13.işsizlik ve işsizlik çeşitleri
14.Anlaşılmayan konularla ilgili genel tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Toplam72