Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE223 Çocukta Oyun Gelişimi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye eğitimde oyun etkinliğini uygulamak yeterliliği kazandırılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Metin KADİM
Öğrenme Çıktıları
  1. Oyunun tanımı ve tarihçesini açıklar.
  2. Oyunla ilgili kuramları tartışır.
  3. Oyun öğretimi yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güneş, H (2003). Çocuk Oyunları, Anı Yayıncılık, AnkaraPoyraz, H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak, Anı Yayıncılık, AnkaraSeyrek, H. Sun, M. (1991). Okul Öncesi Eğitimde Oyun, Mey Yayınları, İzmirÖzdoğan, B., (1997). Çocuk ve Oyun, Erten Basım, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin sonunda öğrenciler, oyun teorilerini, oyunun çocuğun büyümesi ve gelişimi üzerinde oynadığı rolleri, oyunun çocuğun tüm gelişim alanlarını hangi yönlerden desteklediğini, değişik oyun materyallerini, sosyal ve bilişsel oyunların özellikleri, çocuklara uygun oyunları planlamalarını ve uygulamalarını, çocukların oyunlarını gözlemleyerek gelişimlerini takip etmelerini, çocukların ihtiyaçlarına uygun çevreler düzenlemelerini ve oyun materyallerini değerlendirmeleri ve eğitimcilerin çocukların oyunları üzerinde oynamış oldukları rolleri öğreneceklerdir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Oyunun tanımı
2.Oyunun tarihçesi
3.Kuramcılara göre oyunun gelişimi
4.Oyun çeşitleri ve özellikleri
5.Oyunun eğitimdeki yeri ve önemi
6.Okul öncesi dönemde oyun
7.Oyun dağarcığı geliştirme
8.Oyun dağarcığı geliştirme
9.ARASINAV
10.Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatlerinin planlanması
11.Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatlerinin planlanması
12.Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi çocuklarına yönelik oyun geliştirme
13.Oyun öğretimi
14.Oyun öğretimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı175
Rapor Hazırlama525
Toplam200
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11212
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik11010
Tartışma13226
Rapor Hazırlama5420
Toplam100