Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE231 Program Geliştirme 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Program geliştirme ile ilgili kavramsal ve kuramsal içerikleri açıklayabilmek; Türkiye’deki öğretim programları ve program geliştirme çalışmalarını kuramlar aracılığıyla analiz edebilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Metin KADİM
Öğrenme Çıktıları
  1. Program geliştirme ile ilgili kavramsal ve kuramsal içerikleri açıklayabilir.
  2. Öğretim programları ve program geliştirme çalışmalarını kavrar.
  3. Program geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akpınar, B ve Aydın, K. (2007). Türkiye ve bazı ülkelerin eğitim reformlarının karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 82-88.Akyüz, Y. (1999). 17. Yüzyıldan günümüze Türk eğitiminde başlıca düzenleme ve geliştirme çabaları: Genel özellikler ve doğrultular. Milli Eğitim Dergisi, 144.Altun, A. (2009). Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 97-109.Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37( 2), 61-82.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Program geliştirmenin kuramsal temelleri; Eğitimde program geliştirme modelleri ve süreçleri; Eğitimde program tasarımı ve program tasarım süreçleri; Program geliştirme, uygulama ve değerlendirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2.Program geliştirmenin kuramsal temelleri
3.Program geliştirmenin kuramsal temelleri
4.Eğitimde program geliştirme
5.Eğitimde program geliştirme ve modelleri
6.Eğitimde program geliştirme süreçleri
7.Eğitimde program tasarımı
8.Eğitimde program tasarım süreçleri
9.Ara Sınav
10.Program geliştirme süreci
11.Program geliştirme süreci
12.Program uygulanması
13.Program uygulanması
14.Program değerlendirmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11616
Derse Katılım13113
Uygulama/Pratik155
Rapor Hazırlama144
Toplam50