Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE101 Özel Eğitim-I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, özel gereksinimi olan çocukları, özeliklerini ve bu çocukların almaları gereken özel eğitim hizmetleri ile ilgili genel bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Görv. Osman Senai Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Özel eğitim ne demek, özel eğitimde geçen temel kavramlar, sınıflandırma, yaygınlık oranları, nedenleri, Türkiye’de ve dünyadaki yasal düzenlemeler ve özel eğitim çalışmaları konusunda bilgi sahibi olur
  2. Özel gereksinimli çocukların tıbbi, psiko eğitsel ve eğitsel değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur. Bu değerlendirme süreçlerine katkıda bulunacak bilgi toplama süreçlerinde kendine düşen görevlerini bilir.
  3. Özel gereksinimli çocuk ailelerinin yaşadığı farklı duygular karşılaştıkları zorluklar, ihtiyaçları, ailelerin çocuklarının eğitim sürecine katılabilmeleri için yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olur.
  4. Zihinsel yetersizlik ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
  5. İşitme yetersizliği ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
  6. Görme yetersizliği ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
  7. Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olmak ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ATAMAN, A.(Ed.) (2009), "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş" Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 7.Baskı Ankara
ERİPEK. S. (2007) "Özel Egitim". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi "AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı".
DİKEN, H., İ. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
1- Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve özel eğitim 2-Özel Eğitimde Değerlendirme 3- Aile eğitimi 4-Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler 5- İşitme yetersizliği olan öğrenciler 6-Görme yetersizliği olan öğrenciler, 7-Fiziksel yetersizliği olan öğrenciler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, ÖZel Eğitime Muhtaç Olmanın Nedenleri
2.Özel Eğitimin Tarihçesi
3.Özel Eğitimde Değerlendirme
4.Özel Eğitimde Değerlendirme
5.Özel Gereksinimli Çocuk ve Aileleri
6.Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar
7.Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar
8.İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar
9.İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar
10.ARA SINAV
11.Görme Yetersizliği Olan Çocuklar
12.Görme Yetersizliği Olan Çocuklar
13.Ortopedik Yetersizliği Olan ve Sağlık Sorunları Olan Çocuklar
14.Ortopedik Yetersizliği Olan ve Sağlık Sorunları Olan Çocuklar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Alan Çalışması130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Alan Gezisi166
Makale Kritik Etme4312
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi144
Toplam125