Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE102 Özel Eğitim-II 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, özel gereksinimi olan çocukları, özeliklerini ve bu çocukların almaları gereken özel eğitim hizmetleri ile ilgili genel bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Görv. Osman Senai Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Dil ve konuşma bozukluğu ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
  2. Öğrenme yetersizliği ya da özgül öğrenme güçlüğü ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
  3. Duygu davranış bozukluğu ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
  4. Otizm ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
  5. Çoklu yetersizliği olan çocuklar ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
  6. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ATAMAN, A.(Ed.) (2009), "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş" Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 7.Baskı AnkaraERİPEK. S. (2007) "Özel Egitim". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi "AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı".DİKEN, H., İ. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
1- Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar2- Öğrenme güçlüğü olan çocuklar3- Duygu davranış bozukluğu olan çocuklar4- Otistik bozukluğu olan çocuklar5- Çoklu yetersizliği olan çocuklar6- Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
2.DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
3.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR
4.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR
5.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR
6.DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
7.DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
8.OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
9.OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
10.ARA SINAV
11.ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR
12.ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR
13.ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR
14.ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Quiz130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Alan Gezisi166
Makale Kritik Etme4312
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi122
Toplam125