Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
CGE110 Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersle erken çocuklukta özel eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olabileceklerdir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt.görv. Osman Senai Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Erken çocukluk dönemini tanımlar, erken çocukluk döneminin özelliklerini ifade eder. Erken çocukluk döneminde özel eğitimin özelliklerini, temel ilkelerini ifade eder
  2. Bebeklik döneminde (0-3 yaş) özel eğitimi, özelliklerini, ilkelerini ifade eder
  3. Erken Çocukluk döneminde (3-6 yaş) özel eğitimi, özelliklerini, ilkelerini ifade eder
  4. Erken çocuklukta özel eğitim hizmet türlerini söyler
  5. Erken çocuklukta destek eğitim programlarından Portage, OÇİDEP, Küçük Adımlar, Piramit, vb. erken eğitim program özelliklerini, kullanabilme özelliklerini ifade eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Batu, E.S. (2009)"Erken eğitimde kaynaştırma." 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri ed E.S. Batu, 469-479, Ankara: Kök Yayıncılık.

Diken,.İ.H (2008) "Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim" (Ed. Diken,.İ.H), Pegem Akademi, Ankara.

Kırcaali-İftar, G.,"Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı"Daktloys Yayınevi, 2010
Yıldırım Doğru, S., (2010,"Erken Çocuklukta Özel Eğitim" Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Kitabı 10.Bölüm(Editör. Doç.Dr. M.Engin DENİZ) Maya Akademi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
1- ERKEN ÇOCUKLUK ÖZELLİKLERİ 2- ÖZEL GEREKSİNMİLİ ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ 3- ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM HİZMET TÜRLERİ 4- 0-3 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ 5- 3-5 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ 6- 5-8 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
2.ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
3.ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
4.ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
5.ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM HİZMET TÜRLERİ
6.ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM HİZMET TÜRLERİ
7.ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM HİZMET TÜRLERİ
8.0-3 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
9.0-3 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
10.ARA SINAV
11.3-5 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
12.3-5 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
13. 5-8 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
14. 5-8 YAŞ DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZELLİKLERİ
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Makale Kritik Etme130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi122
Toplam75