Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ101 Genel İşletme 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Bu derste işletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekil büyüklükleri ve fonksiyonları (yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, ar-ge) konuları anlatılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Tansu ÖZBAYSAL
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler işletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenecekler.
  2. Öğrenciler işletme biliminin diğer dallarla karşılaştırabilecek ve amaçlarını öğrenecekler.
  3. Öğrenciler işletme türlerini öğrenecekler.
  4. Öğrenciler işletmenin kuruluş aşamalarını öğrenecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ŞİMŞEK, M.Ş. (2002),İşletme Bilimlerine Giriş, 9. Baskı , Konya.
YAZICI, K. (2002), İşletme Bilimine Giriş, 2. Baskı, Akademi Kitabevi, Trabzon.
AKTEPE, E.(2009), Genel İşletme, 3. Baskı, Nobel Yayınları, İstanbul.
SABUNCUOĞLU Z. , TOKOL, T. (2016), İşletme, Aktüel Yayınları, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar İşletme Biliminin Diğer Dallarla İlişkisi, Amaçları ve Sorumlulukları İşletmelerin Sınıflandırılması İşletmenin Kurulması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşletme Bilimi İle İlgili Temel Kavramalar
2.İşletme Biliminin Diğer Dallarla İlişkisi, Amaçları ve Sorumlulukları
3.İşletmelerin Sınıflandırılması
4.İşletmenin Kurulması
5.İşletme Fonksiyonları (Yönetim Fonksiyonu)
6.Tedarik Fonksiyonu
7.Ara Sınav
8.Üretim Fonksiyonu
9.Pazarlama Fonksiyonu
10.Finans Fonksiyonu
11.Personel Fonksiyonu
12.Muhasebe Fonksiyonu
13.Halkla İlişkiler Fonksiyonu
14.Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi2510
Toplam76