Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ102 Lojistik Yönetim ve Organizasyonu 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Fırat GÜLTEKİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme
  2. Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilme
  3. Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilme
  4. Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yönetim ve Organizasyon Ders Notları, Prof. Dr. Recai Coşkun, Sakarya Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim Organizasyonun İşletmecilik İçindeki Yeri ve Önemi
2.Yönetim, yönetici ve örgüt kavramları
3.Yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik Yönetim Düşüncesi
4.Yönetim düşüncesinin evrimi: Neo-klasik (Beşeri İlişkiler) Yönetim Düşüncesi
5.Yönetim düşüncesinin evrimi: Neo-klasik (Beşeri İlişkiler) Yönetim Düşüncesi
6.Örgüt ve çevresi ve modern yönetim düşüncesi
7.Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Karar Verme
8.Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme
9.Arasınav
10.Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme
11.Yönetim Fonksiyonları: Denetleme
12.Önderlik, Motivasyon, Güdüleme
13.İletişim, Karar verme
14.Genel değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı199
Tartışma10220
Beyin Fırtınası2918
Sözlü Sınav000
Ev Ödevi12448
Toplam104