Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ103 Temel Hukuk 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Temel hukuk dersi ile hukukun temel kavramları, hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konularında yeni başlayanlara bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Hukukun amacı ve ideal hedefi olan adalet, hakkaniyet ve eşitliğin sağlanması, insan haklarına saygı gibi kurallar inceleme konusu olacak, hukukun genel kavramları, hukuka genel bir bakış açısı altında bir sistem içinde açıklanmaya çalışılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Oğuz Han Kuru
Öğrenme Çıktıları
  1. Hukukun temel kavramlarını, hukuk kurallarının özelliklerini inceleme ve kavrama.
  2. Hukukun kaynaklarını, dallarını ve bunlar arasındaki ilişki ve farklılıkları kavrama.
  3. Hakkın tanımını, nasıl kazanılıp ve kaybedildiğini öğrenme.
  4. Kişilik tanımı, türleri ve kişiliğin korunması ile tüzel kişilik konularını öğrenme.
  5. Devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri ile birbirleri arasındaki ilişkileri kavrama.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Medyadan güncel hukukî olaylar takip edilerek dersin anlatımıyla bütünleştirilmeli ve böylece konuların daha kolay ve iyi anlaşılması sağlanmalıdır. Bu yöntem dersi daha zevkli bir hale getirecektir. Bir başka deyişle güncel hukukî olaylar elverdiği ölçüde derste hukukî açıdan tartışılmalıdır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, 7.Baskı, Bursa, Ekin Yay., 2010.
2- Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi, 8. Baskı, Bursa, Ekin Yay., 2010.
3- Polat TUNÇER, Temel Hukuk, Adalet Yayınları, Ankara, 2013.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hukukun temel kavramlarını tanımak Hukuk Sistemini İncelemek Hak türlerini sınıflandırmak Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak Sözleşme düzenlemek Eşya kavramı ve türlerini tanımak Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak İcra iflas işlemlerini takip etmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hukukun temel kavramlarını tanımak
2.Hukuk Sistemini İncelemek
3.Hak türlerini sınıflandırmak
4.Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek
5.Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek
6.Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek
7.Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek
8.Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak
9.Ara Sınav
10.Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak
11.Sözleşme düzenlemek
12.Eşya kavramı ve türlerini tanımak
13.Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak
14.İcra iflas işlemlerini takip etmek
15.İcra iflas işlemlerini takip etmek
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Toplam52