Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ106 Taşımacılık Hukuku 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin Taşıma Hukuku alanında ön lisans düzeyinde bilgi edinmesini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Oğuz Han Kuru
Öğrenme Çıktıları
  1. Taşıma sözleşmesinin unsurları bilinir.
  2. Taşıyıcının hakları ve borçları hakkında bilgi sahibi olunur.
  3. Çeşitli ayırımlara göre taşıma sözleşmesi sınıflandırılır.
  4. Taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler ve bu hükümlerin uygulanma sırası hakkında bilgi sahibi olunur.
  5. Taşıyıcının sorumluluktan kurtulma halleri hakkında bilgi sahibi olunur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aksoy, Sami, Taşımacılık Hukuku, 2012, İstanbul: Seçkin Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Taşıma sözleşmesi ile ilgili genel hükümler, taşıma sözleşmesinin unsurları, taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımanın muhtelif ayırımları, taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler, Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Taşıma hukukunun kaynakları- Mevzuat- Taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler-Ulusal ve uluslar arası düzenlemeler
2.Taşıma sözleşmesi-Kuruluşu-Çeşitli Ayrımlara Göre Taşıma.
3.Taşıma sözleşmesinin tarafları ve ilgilileri
4.Taşıma senedi; düzenleniş biçimi, ispat gücü
5.Genel olarak taşıyıcının hakları ve borçları
6.Eşyanın teslim alınması ve teslim edilmesi; teslim engelleri, taşıma engelleri
7.Taşıyıcının sorumluluğu-Eşyayı bakım ve gözetim sorumluluğu (Zıya ve hasardan doğan sorumluluk)
8.Taşıma süresinin aşılmasından dolayı taşıyıcının sorumluluğu ve diğer sorumluluk halleri
9.Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması-Sorumluluktan kurtulma halleri
10.Taşıyıcının ödeyeceği tazminatın kapsamı
11.Gönderen/gönderilenin hakları ve borçları
12.Birden çok taşıyıcı
13.Taşıyıcıya karşı açılacak davalarda ispat yükü-Zamanaşımı
14.Örnek olay çözümleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Bireysel Çalışma21530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
Toplam75