Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ107 Genel Muhasebe 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve degerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sistemlerinin tek düzen hesap planına uyumlu olarak tutulmasının ögretilmesidir.Hesap,Mali Tablolar,Belgeler ve Aktif ve Pasif hesapların izlenmesini içerir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Şenol Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilanço kalemleri arasında ilişki kurabilecektir.
  2. Herhangi bir muhasebe örneğinin kayıtlarını yapabilecektir.
  3. Hesap planını öğrenecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
GENEL MUHASEBE, PROF. DR. ORHAN SEVİLENGÜL, GAZİ KİTAPEVİ
GENEL MUHASEBE, YRD. DOÇ. DR. ŞEREF KAVAK, NOBEL YAYIN DAĞITIM
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Muhasebenin temel kavramları, Finansal tablolar (Bilanço-Gelir tablosu), Hesaplar, Hesapların İşleyişi, Muhasebe çevrimi, İşlemlerin kaydedilmesi, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Gerçekleşme ve nakit esası, Tekdüzen Muhasebe sistemi, Geçici mizan düzeltme kayıtları, Düzeltme kayıtları, Kesin mizan, Kapanış kayıtları, Finansal tabloların (Gelir tablosu ve Bilanço) düzenlenmesi, Fon akım tablosu, Nakit akım tablosu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Muhasebe ile ilgili genel bilgiler
2.Temel mali tablolar
3.Diğer mali tablolar
4.Hesap kavramı
5.Hesap planı ve kodlama sistemleri
6.Kayıt usulleri, defter ve belgeler
7.Varlık hesapları
8.Varlık hesapları
9.ARA SINAV
10.Varlık hesapları
11.Kaynek hesapları
12.Kaynak hesapları
13.Kaynak hesapları
14.Nazım hesaplar, maliyet ve gelir tablosu hesapları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü326
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi5315
Toplam105