Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ109 İstatistik 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere günlük yaşamda ve iş hayatında mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri kullanarak durum tespiti yapabilmelerini, karşılaştırabilmelerini, tahmin edebilmelerini ve karar verebilmelerini sağlayabilmektir. Bu derste istatistiğin temel tekniklerini kullanarak doğru karar verme, veri toplama ve sınıflandırma, ortalama hesapları, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme, hipotez sınamaları, korelasyon ve regresyon konuları anlatılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÜNZİLE ÇARKACI
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler toplanan verileri özetleyebilecek ve tek bir sayısal değere indirgeyebilecekler.
  2. Öğrenciler ortalama hesaplamaları yapabilecekler.
  3. Öğrenciler gözlem değerlerinin nasıl bir dağılım gösterdiğini bulabilecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Köseoğlu, M. ve Yamak, R. 2008.Uygulamalı İstatistik. Ders Kitabı, 3. Baskı, Trabzon
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İstatistiğe GirişMerkezi Eğilim Ölçüleri Dağılma, Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri Olasılık Kuramı ve Bazı Olasılık DağılımlarıÖrnekleme Teorisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiğe Giriş (İstatistiğin Tanımı, Bazı Temel Kavramlar, Verilerin Toplanması,Verilerin İşlenmesi, Verilerin İstatistiksel Seriler Şeklinde Düzenlenmesi, Verilerin Grafiklerle Sunulması)
2.Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Tartılı Aritmetik Ortalama, Ortanca, Mod)
3.Merkezi Eğilim Ölçüleri (Kareli Ortalama, Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama, Kantiller)
4.Dağılma, Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri (Değişim Aralığı, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Değişim Katsayısı)
5.Dağılma, Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri (Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri, Ortalamaya Dayanan Eğiklik Ölçüleri, Momentlere Dayanan Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri)
6.Olasılık Kuramı ve Bazı Olasılık Dağılımları
7.Ara Sınav
8.Örnekleme Teorisi
9.Hipotez Testleri
10.Varyans Analizi
11.Korelasyon Analizi
12.Zaman Serileri
13.Basit Doğrusal Regresyon Denklemi
14.İki Bağımsız Değişkenli Regresyon Denklemi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü7214
Alan Çalışması11212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Ev Ödevi326
Toplam75