Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ203 Dış Ticaret İşlemleri 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, dış ticareti genel olarak tanıtmak ve dış ticaret yapılırken kullanılan teknikler ve bu tekniklerin yönetimi hakkında gerekli bilgileri vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Dış ticaretin önemi ve genel işleyiş mekanizması öğrenmek
  2. Dış ticarete yardımcı kamusal ve yarı kamusal kuruluşları tanımak
  3. Dış ticarette fiyat analizlerini ve sözleşme yapmayı öğrenmek
  4. Dış ticarette taşımacılık türlerini tanımak
  5. Dış ticarette teslim şekillerini öğrenmek
  6. Dış ticarette gümrükleme işlemlerini öğrenmek
  7. Dış ticarette kambiyo işlemleri ve ödeme şekillerini öğrenmek
  8. Dış ticarette kullanılan belgeleri tanımak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kemer, Osman Barbaros, İş Dünyası İçin Dış Ticaret Teknikleri, Alfa-Aktüel yayınları, Bursa 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası Ticaret ve Değişen Ekonomik Yapıdaki Önemi,Ülkelerin ve Firmaların Dış Ticarete Yönelme Nedenleri, Dış Ticaret Hakkında Temel Kavramlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.a-Uluslararası Ticaret ve Değişen Ekonomik Yapıdaki Önemi,b-Ülkelerin ve Firmaların Dış Ticarete Yönelme Nedenleri, c-Dış Ticaret Hakkında Temel Kavramlar
2.Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Gümrük Müdürlükleri, Bankalar ve Özel Finans Kurumları, Yurt Dışı Teşkilatlar
3.a-Dış Ticarette Fiyatlandırmab-İthalatçı ile İhracatçı Arasında Sözleşmenin Hazırlanması
4.Dış Ticarette Teslim Şekilleri
5.Uluslararası Taşımacılık
6.Gümrükleme İşlemleri ve Gümrükte Mali Mükellefiyetler
7.Gümrükleme İşlemleri ve Gümrükte Mali Mükellefiyetler
8.Ara Sınav
9.Kambiyo İşlemleri (Genel Hükümler)
10.Kambiyo İşlemleri (Ödeme Şekilleri)
11.Kambiyo İşlemleri (Ödeme Şekilleri)
12.Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
13.Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
14.Genel Tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü3618
Beyin Fırtınası224
Proje Hazırlama000
Bireysel Çalışma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2612
Toplam101