Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
LOJ207 Envanter Yönetimi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Sektör içinde envanter tekniklerinin uygulaması ve bunun tedarik zinciri performansına katkısı hakkında bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Şenol DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Üretim planlama ve stok kontrol sistemlerine ilişkin temel kavramları öğrenecekler ve uygulama becerisi geliştireceklerdir.
  2. Talep tahminlemesini, hiyerarşik üretim planlama sisteminin yapısını, sistem girdilerini öğrenecekler ve her seviyedeki sistem çıktılarını yorumlayabileceklerdir.
  3. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), Üretim Kaynaklarının Planlaması (MRP II), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) konularındaki güncel gelişmeleri öğreneceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Envanter yönetiminin temel amacı stok miktarlarının doğru ve zamanında bilinir olmasını temin etmektir. Bu derste envanter yönetimi kavramı, envanter eksikliğini gidermek için modeller, mal hasarları, depo - üretim birimleri arası lojistik, depo perfomans yönetimi kriterleri, depolamada dış kaynak kullanımı, yazılım seçimi, çoklu depolarda envanter azatlımı, envanterde ABC analizi, envanter maliyet hesaplamaları, sipariş maliyetleri hesaplamaları, sipariş hazırlık maliyeti, müşteri bazlı sipariş maliyeti, optimum envanter miktarı hesaplamaları konuları işlenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Envanter ile ilgili temel kavramlar
2.Soyut ve somut bir kavram olarak envanter
3.Depo ve diğer bölümlerle ilişkisi
4.Envanterin fiziksel konumu ve kontrolü
5.Barkodlamanın temelleri
6.Stok bulundurma nedenleri
7.Stok problemlerini sınıflandırma
8.Stok maliyetleri
9.ARA SINAV
10.Stok modelleri
11.ABC analizi
12.Bağımsız talep için stok kontrol sistemleri
13.Envanterin korunması
14.Envanterin korunması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rehberli Problem Çözümü5420
Örnek Vaka İncelemesi5315
Beyin Fırtınası4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam67