Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ETP112 Sayısal Tasarım 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Tam ve yarım toplayıcı devrelerini tanımak ve tasarlamak, Seri ve paralel toplama devrelerini tanımak ve tasarlamak, Kodlayıcı ve kod çözücü devrelerini tasarlamak, Kod dönüştürücüleri tasarlamak, Yol seçicileri (multiplexers) ve kullanım alanları öğrenmek, Yol çoklayıcıları (demultiplexers) ve kullanım alanlarını öğrenmek, Bellek türlerini tanımak, Temel flip/flop devrelerini tanımak, Ardışıl mantık devreleri tasarlama becerisini kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ
Öğrenme Çıktıları
  1. Tek bitlik toplayıcı (yarım toplayıcı ve tam toplayıcı) devrelerini tasarlama.
  2. Çok bitlik toplayıcı (seri toplayıcı ve paralel toplayıcı) devrelerini tasarlama.
  3. Kodlayıcı (encoder) ve Kod çözücü (decoder) devrelerini tasarlama.
  4. Yol seçicileri (multiplexers) tanıma ve kullanım alanlarını öğrenme.
  5. Yol çoklayıcıları (demultiplexers) tanıma ve kullanım alanlarını öğrenme.
  6. Bellek türlerini kavrama (ROM bellek ve çeşitleri, RAM bellek ve çeşitleri).
  7. Temel flip/flop devrelerini ve özelliklerini tanımak.
  8. Ardışıl mantık devreleri tasarlayabilme.
  9. Sayıcı tasarımı yapabilme.
  10. Kayıtçıları tanıma ve tasarlayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) M. Mano, “Digital Design”, Prentice Hall2) R. Çölkesen, T. Arsan, “Lojik Devre Tasarımı”, Papatya Yayıncılık3) Ş. Kahramanlı, M. Özcan, “Lojik Tasarımın Temelleri ve Uygulamaları”4) M. Yağımlı, F. Akar, “Dijital Elektronik”, Beta Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tek Bitlik Toplayıcılar (Yarım toplayıcı devresi, Tam toplayıcı devresi)Çok Bitlik Toplayıcılar (Seri toplayıcılar, Paralel toplayıcılar)Kodlayıcılar ve Kod Çözücüler (n-de 1 kod çözücü, Trafik ışığı kod çözücü, 7 parçalı kod çözücü)Kod Çeviriciler, Yol Seçiciler (Multiplexers - MUX), Yol Çoklayıcılar (Demultiplexers - DEMUX)Yol Seçicilerin ve Yol Çoklayıcıların Kullanım Alanları (Mantık işlev tasarımında, Veri seçiminde, Seri veri iletimindede MUX kullanımı)Yarı İletken Bellek Çeşitleri (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, SRAM, DRAM), ROM-PLA-PAL arasındaki tasarım farklılıklarıTemel Flip/Flop Devreleri (R-S flip/flop, D flip/flop, J-K flip/flop, T flip/flop)Temel Flip/Flop Devrelerinin Gerilim Dalga Biçimlerinin Elde EdilmeArdışıl (Sequential) Mantık Devrelerin TasarımıSenkron, Asenkron Sayıcılar ve Sayıcı TasarımıKayıtçılar ve Kayıtçı Tasarımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tek Bitlik Toplayıcılar.a) Yarım toplayıcı b) Tam toplayıcı
2.Çok Bitlik Toplayıcılar.a) Seri toplayıcılar b) Paralel toplayıcılar
3.Kodlayıcılar ve Kod Çözücüler.a) n-de 1 kod çözücü b) Trafik ışığı kod çözücü c) 7 parçalı kod çözücü
4.Kod Çeviriciler.
5.Yol Seçiciler (Multiplexers - MUX).
6.Yol Seçicilerin Kullanım Alanları.a) Mantık işlevlerin gerçeklenmesinde MUX kullanımı b) Veri seçmek için MUX kullanımıc) Seri veri iletiminde MUX kullanımı
7.Yol Çoklayıcılar (Demultiplexers - DEMUX).
8.Beleklerin Tarihçesi ve Yarı İletken Bellek Çeşitleria) ROM bellekler ve çeşitleri (PROM, EPROM, EEPROM) b) RAM bellekler ve çeşitleri (SRAM, DRAM)c) ROM, PLA ve PAL arasındaki tasarım farklılıkları.
9.Temel Flip/Flop Devreleri.a) R-S flip/flop b) D flip/flop c) J-K flip/flop d) T flip/flop
10.ARASINAV
11.Temel Flip/Flop Devrelerinin Gerilim Dalga Biçimlerinin Elde Edilmesi
12.Ardışıl (Sequential) Mantık Devrelerin Tasarımı.
13.Senkron Sayıcılar, Asenkron Sayıcılar, Sayıcı Tasarımı.
14.Kaydedici Türleri, Kaydedici Tasarımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14114
Toplam105