Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ETP205 Mikrodenetleyiciler 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Tipik bir mikrobilgisayar sisteminin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilmek, İkilik sayı sistemine ait matematiği mikrobilgisayar işlemlerine uygulayabilmek, Farklı türdeki mikroişlemciler arasında kıyaslama yapabilmek, Mikroişlemci/Mikro denetleyici sistemi tasarlayabilmek, Assembly düzeyinde programlama mantığını geliştirebilmek, Mikroişlemci/Mikro denetleyici sistemini modüler bir şekilde endüstriyel uygulamalarda kullanabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ
Öğrenme Çıktıları
  1. İkilik sayı sistemine ait matematiği mikrobilgisayar işlemlerine uygulayabilme ve mikroişlemcilerin işlem mantığını kavrama.
  2. Tipik bir mikrobilgisayar sisteminin yapısını ve çalışmasını kavrama.
  3. Mikroişlemci/Mikrodenetleyici sistemi tasarlayabilme.
  4. Assembly düzeyinde programlama mantığını geliştirebilme.
  5. Mikroişlemci/Mikrodenetleyici sistemini modüler bir şekilde endüstriyel uygulamalarda kullanabilme.
  6. Farklı türdeki mikroişlemciler arasında kıyaslama yapabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) N. Topaloğlu, S. Görgünoğlu, “Mikroişlemciler ve Mikro Denetleyiciler”
2) M.Hoşgören, “Mikroişlemciler Temel ders Kitabı”
3) T. Özkan, “Mikroişlemciler, Mikro Bilgisayarlar ve Assembly Programlama”
4) F. Halsal, P. Simmons, D.J. Woollons, “Mikroelektronik Sistemler I, II, III”
5) M.J. Morse, A. Potton, “Mikroişlemci Tabanlı Sistemler IV, V”
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mikrobilgisayar Sisteminin Genel Yapısı (Mikroişlemci, Bellekler, Giriş-Çıkış Birimleri) Merkezi İşlem Birimi (CPU)’nin İç Yapısı ve Temel Öğeleri (Denetim Birimi, Aritmetik Mantık Birim, Yazmaçlar) İkilik Sayı Sistemine ait Matematiğin Mikrobilgisayar İşlemlerine Uygulanması ve Mikroişlemcinin İşlem Yapma Mantığı Mikroişlemcide Bilgi Akış Yolları ve Görevleri (Adres Yolu, Veri Yolu, Denetim Yolu) Mikroişlemcide Komut Yürütmedeki Adımlar (Alıp Getirme Çevrimi, Yürütme Çevrimi) Bellekler ve Bellek Çeşitleri (ROM Bellekler ve Çeşitleri PROM-EPROM-EEPROM, RAM Bellekler ve Çeşitleri SRAM-DRAM) Giriş-Çıkış Birimleri ve İletişim Türleri (Paralel Giriş-Çıkış Birimleri, Seri Giriş-Çıkış Birimleri) Yazılım Kavramları (Sıralı İlerleyiş, Program Döngüleri, Altprogramlar, Kesmeler, DMA, Yığıt ve Yığıt Kaydedicisi Kavramları) Motorola 6800/6802 Mikroişlemcisinin Mimarisinin ve Komut Kümesinin Tanıtılması, Adresleme Modları ve Programlanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikrobilgisayar Sisteminin Genel Yapısı.a) Mikroişlemci b) Bellekler c) Giriş-Çıkış Birimleri
2.Merkezi İşlem Birimi (CPU)’nin İç Yapısı ve Temel Öğeleri.a) Denetim Birimi b) Aritmetik Mantık Birim c) Yazmaçlar
3.İkilik Sayı Sistemine Ait Matematiğin Mikrobilgisayar İşlemlerine Uygulanması ve Mikroişlemcinin İşlem Yapma Mantığı.
4.Mikroişlemcide Bilgi Akış Yolları ve Görevleri. a) Adres Yolu b) Veri Yolu c) Denetim YoluMikroişlemcide Komut Yürütmedeki Adımlar. a) Alıp Getirme Çevrimi b) Yürütme Çevrimi
5.Bellekler ve Bellek Çeşitleri.a) ROM Bellekler ve Çeşitleri (PROM, EPROM, EEPROM) b) RAM Bellekler ve Çeşitleri (SRAM, DRAM)
6.Giriş-Çıkış Birimleri ve İletişim Türleri.a) Paralel Giriş-Çıkış Birimleri b) Seri Giriş-Çıkış Birimleri
7.Yazılım Kavramlarıa) Sıralı İlerleyiş b) Program Döngüleri c) Altprogramlar d) Kesmeler
8.a) Doğrudan Bellek Erişimi Yöntemi.b) Yığıt ve Yığıt Kaydedicisi Kavramları.
9.Motorola 6800/6802 Mikroişlemcisinin Mimarisinin ve Komut Kümesinin Tanıtılması.a) Motorola 6800/6802 Mikroişlemcisinin Kayıtçıları.b) Motorola 6800/6802 Mikroişlemcisinin Bayrakları ve Bayrak İşlemleri.c) Motorola 6800/6802 Mikroişlemcisinin Kesme Türleri ve Kesme Akış Diyagramları.
10.ARASINAV
11.Motorola 6800/6802 Mikroişlemcisinin Adresleme Modlarıa) Anlık Adresleme b) Doğrudan Adresleme c) Genişletilmiş Adresleme d) İndeksli Adreslemee) İçermeli/İmalı Adresleme f) Bağıl Adresleme
12.Motorola 6800/6802 Mikroişlemcinin Programlanması.a) Assembler Dilde Program Yazımı.b) Makine Dilinde Program Yazımı.c) Assembler Dil-Makine Dili veya Makine Dili-Assembler Dil Dönüşümlerinin Yapılması.d) Programın Çevrim Süresi ve Byte Uzunluğu Bilgilerinin Hesaplanması.
13.Motorola 6800/6802 Mikroişlemcisinde; Veri Transfer İşlemleri, Test Ederek Karar Verme İşlemleri, Döngü Düzenleme, Alt Program Kullanımı, Zaman Gecikme Alt Programlarının Oluşturulması, Aritmetiksel İşlemler ve Mantıksal İşlemler, Bit Döndürme ve Bit Kaydırma İşlemlerinin Uygulanması…vb. İşlemler.
14.Örnek Problem Çözümleri ve Uygulamaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam134