Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP101 Genel Kimya-I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atom molekül ve iyonik haldeki maddelerin kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri ve kimyasal tepkime mekanizmaları ile çözelti kimyasını kavrayabilme ve yorumlayabilmenin yanında kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimyanın uygulama alanlarını, maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini öğrenir.
  2. Atomlar, atom teorileri ve atomun yapısını öğrenir.
  3. Periyodik Tablo , moleküller ve iyonlar hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Atomların elektronik yapısı, kuantum sayılarını öğrenir.
  5. Kimyasal bileşikler, yapıları ve bileşiklerin adlandırılmasını öğrenir.
  6. Gazlar ve gaz kanunlarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Petrucci, Ralph H.; Harwood, William S.; Herring, F.Geoffrey, Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I, Ankara, Palme Yayıncılık,2005;2. Mortimer, C.E, Modern Üniversite Kimyası,İstanbul, Çağlayan Kitabevi,cilt:I-II3. Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; Temel Üniversite Kimyası, Ankara, Hacettepe Taş Kitapçılık,1986;
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kimya Bilimi, Anlamlı Rakamlar, Maddenin Özellikleri, Atom Kuramı ve atomun yapısı, Periyodik Tablo, molekül ve iyonlar, kimyasal tepkimeler, Kuantum teorisi ve Kuantum sayıları, Valens Bağ Teori ve molekülsel Bağ teori, sulu ortamdaki tepkimeler, çözeltiler, Titrasyonlar, Termokimyasal tepkimeler, gaz, sıvı ve katıların özellikleri, Çözelti Kimyası.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimya Bilimi, maddenin Sınıflandırması, Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Anlamlı rakamlar
2.Atomlar, Atom Teorisi, Atomun Yapısı, Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotoplar
3.Periodik Tablo, Moleküller ve İyonlar, Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri, Atom Kütlesi, Molekül Kütlesi
4.Kuantum Teorisi ve Atomların Elektronik Yapısı, Kuantum Sayıları, Atomik Orbitaller
5.Kimyasal Formüller ve Bileşiklerin Adlandırılması, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapılarının Yazılması, Rezonans, Moleküler Geometri, VSEPR Modeli ve Uygulama Kuralları
6.Sulu Çözeltilerdeki Tepkimeler, Asit Baz Tepkimeleri, Çökelme Tepkimeleri, Kompleksleşme Tepkimeleri, Redoks Tepkimeleri
7.Çözeltilerin Derişimleri
8.Asit-Baz Titrasyonları, Redoks Titrasyonları
9.Termokimya, Kimyasal Tepkimelerde Enerji değişimleri
10.Ara Sınav
11.Termokimyasal Eşitlikler, Kalorimetre, Spesifik Isı ve Isı Kapasitesi
12.Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Özellikleri
13.Katılar, Kristal Yapı ve Kristal Çeşitleri
14.Gazlar ve Gazların Basıncı, Gazların Kanunlar, İdeal Gaz Denklemi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım13339
Soru-Yanıt428
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam101