Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP102 Genel Kimya-II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kimya eğitiminde gerekli olabilecek temel kavramların verilmesi, öğrencinin kimya lisans programına başlarken alt yapının oluşturulması amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka
Öğrenme Çıktıları
  1. Çözeltilerin özelliklerini değerlendirebilecektir. Çözünme olayını açıklar, çözünürlüğü etkileyen faktörleri açıklar.
  2. Derişim birimlerini tanımlar, çözelti derişim problemlerini çözer, koligatif özellikleri tanımlar, koligatif özelliklerle ilgili problemi çözer.
  3. Reaksiyon kinetiğini değerlendirebilecektir. Reaksiyon hızını ve hız ifadelerini formule eder,
  4. Reaksiyon hızına etki eden faktörleri açıklar, kimyasal kinetik problemlerini çözer, reaksiyon mekanizmalarını önerir, kataliz olayını açıklar
  5. Termodinamik kanunları değerlendirebilecektir. Termodinamiğin 1. kanunu tartışır, iç enerji ve entalpi üzerine basınç, hacim ve sıcaklığın bağımlılığını çözümler, termodinamiğin 2. kanununda izotermal ve adyobatik süreçleri tartışır, termodinamiğin 3. kanunu açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Petrucci, Ralph H.; Harwood, William S.; Herring, F.Geoffrey, Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I, Ankara, Palme Yayıncılık,2005;
2. Mortimer, C.E, Modern Üniversite Kimyası,İstanbul, Çağlayan Kitabevi,cilt:I-II
3. Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; Temel Üniversite Kimyası, Ankara, Hacettepe Taş Kitapçılık,1986
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal dengenin ilkeleri. Asitler ve bazlar. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri. İstemli değişme: Entropi ve serbest enerji. Elektrokimya.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çözeltilerin fiziksel özellikleri
2.Kimyasal kinetik
3.Kimyasal kinetik ve kimyasal dengeye Giriş
4.Kimyasal denge
5.Asitler ve bazlar
6.Asit-baz dengesi ve çözünürlük dengesi
7.Termodinamik
8.Termodinamik
9.Elektrokimya
10.Arasınav
11.Elektrokimya
12.Çekirdek kimyası
13.Organik kimya
14.Organik kimya
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım13339
Soru-Yanıt428
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam101