Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP106 Analitik Kimya 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Gerek analitik kimya dersi ve laboratuvarına gerekse diğer temel kimya bölümü derslerine eksiksiz bir altyapı sağlayarak; problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini kazandırmaktır. Genel olarak titrimetrik analiz yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu metotlar, Çöktürme,nötralleşme, kompleks oluşumu ve indirgenme yükseltgenme titrasyonlarıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel Analitik Kimya bilgilerini tanımlar
  2. Nicel ve nitel analiz kavramlarını tanımlar
  3. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğini kazanır
  4. Lisans eğitimi boyunca ve iş ortamında karşılaşılan analitik problemlere cevap verebilme yeteneğini kazanı
  5. Deneysel sonuçların nasıl sunulacağını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Analitik Kimyanın Temelleri Cilt I, Skoog, West Holler and Crouch, 8. baskı Çeviri editörleri; E.Kılıç, H.Yılmaz, Bilim Yayıncılık2- Analitik Kimya, Daniel C. Harris, 1. baskı, Çeviri editörleri; Prof.Dr. Güler Somer/ A. Osman Solak, Gazi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Analitik kimya nedir; Analitik Kimyada Kimyasallar gereçler ve Temel İşlemler, analitik Kimyada Hesaplamalar, Kimyasal analizde hatalar Numune Alma Standardizasyon ve Kalibrasyon, Sulu-çözelti kimyası, İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi, Denge hesaplamalarının karmaşık sistemlere uygulanması , Gravimetrik analiz metotları. Çöktürme Titrasyonları ; Nötralleşme titrasyonlarının teorisi ; Kompleks asit-baz sistemleri için titrasyon eğrileri ; Kompleks oluşum titrasyonları , İndirgenme Yükseltgenme Titrasyonları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Analitik kimya nedir; Analitik Kimyada Kimyasallar gereçler ve Temel İşlemler, analitik Kimyada Hesaplamalar
2.Kimyasal analizde hatalar
3.Numune Alma Standardizasyon ve Kalibrasyon
4.Sulu-çözelti kimyası (Sulu çözeltilerde kimyasal denge, otoprotoliz ve diğer denge sabitleri)
5.Sulu-çözelti kimyası (Sulu çözeltilerde kimyasal denge, otoprotoliz ve diğer denge sabitleri)
6.Denge hesaplamalarının karmaşık sistemlere uygulanması ( Çoklu denge problemlerinin çözümü için sistematik metot, sistematik metotla çözünürlük hesaplamaları
7.Gravimetrik analiz metotları( Çökeleklerin ve çöktürücülerin özellikleri, kimyasal stokiyometri, gravimetrik hesaplamalar)
8.Titrimetrik metotların temel prensipleri. Çöktürme Titrimetrisi
9.Ara Sınav
10.Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri, Asit/Baz titrasyonları için İndikatörler
11.Kuvvetli Asit/ Kuvvetli Baz Titrasyon Eğrileri, Zayıf Asitlerin, Zayıf Bazların titrasyon eğrileri, Asit Baz Titrasyonlarında Çözeltilerin Bileşimi.
12.Kompleksleşme Reaksiyonları ve Titrasyonları: Komplekslerin oluşumu, Anorganik Kompleksleştiricilerle Titrasyonlar, Organik Kompleksleştiriciler, EDTA titrasyonları
13.Elektrokimyasal Yöntemler: Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonları, Elektrokimyasal Hücreler, Elektrot Potansiyelleri
14.Yükseltgenme İndirgenme Titrasyonlarının Uygulamaları: Yardımcı İndirgen Ve Yükseltgen Maddeler, Standart İndirgenlerin uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam105