Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
STJ102 Staj 927001 1 2 10
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Stajın amacı, öğrenciyi bir maddenin üretiminde, hammadde aşamasından üretilmiş madde aşamasına kadar yer alan tüm işlem ve süreçlerde görev almaya hazırlamaktır. Üretimde gerçekleşen kimyasal işlemleri izleyip, analiz yapabilme ve sistemi kontrol edebilme yetkinliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Tülin ŞAKA
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, kimya teknikerliği mesleğinin üretimde uygulanışını ve iş yaşamını gözlemleyecek, eğitim programında verilen kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarmayı öğreneceklerdir
  2. Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, çevre gibi sosyal konularda, ulusal ve uluslar arası sorunlar hakkında bilgilenerek iyi bir tekniker olma yönünde davranış geliştireceklerdir
  3. İşletmede kalite ve standardizasyon konularını öğreneceklerdir
  4. Çağdaş teknik ve gelişmeleri gözlemleme olanağı bulacaklardır
  5. İşletmelerde, iş ve meslek yaşamında iş disiplininin, takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak kavrayacak ve kendi eksikliklerini tamamlayacaklardır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Staj boyunca öğrenilenler, staj yaptıkları kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, uygulanan sürecin ve akış çizelgesinin kavranması, ürün ve hammadde analiz yöntemlerinin öğrenilmesi, süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, enstrümantasyon sisteminin öğrenilmesi, Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşletmede (Fabrikanın üretim birimi) staja başlama ve ilgili kişilerle tanışma. Kurum kültürü, stajyere uygulanacak staj programı, stajyerin işletmedeki görev ve sorumlulukları, sağlanan olanaklar ve bilgisayar, kütüphane, vb. altyapı, teknik emniyet ve iş güvenliği, vb. konularda bilgilenme.
2.İşletmenin yerleşimi, yan üniteleri ve akım şeması öğrenme, staj raporuna aktarmak üzere çizme. Fabrikanın işleyişi ile birlikte, üretimin ülkemiz ve dünya açısından önemi, iş ve meslek yaşamı, kurum içindeki insan ilişkileri, sözlü ve yazılı iletişim biçimleri gibi sosyal konuları kavramaya çalışma.fabrikada üretilen kimyasala ilişkin formüller, her bir bileşenin yapısı ve fonksiyonu gibi bilgileri derleme. Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, boru ve enstrüman sistemine ilişkin çizimleri araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma. Süreçteki birimlerin fonksiyonu, yapısı ve çalışma koşulları hakkında bilgi edinme. fabrikada üretilen kimyasala ilişkin formüller, her bir bileşenin yapısı ve fonksiyonu gibi bilgileri derleme. Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, boru ve enstrüman sistemine ilişkin çizimleri araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma.
3.Gerekli hacim, pompa gücü, vb fiziksel büyüklükler, fizikokimyasal nicelikler, akı, harcanan enerji, vb. konularda bilgi toplama. Süreçte uygulanan kalite kontrol mekanizmaları ve kalite güvence sistemlerini gerekli birimlerle iletişim kurarak öğrenme ve rapora aktarma.
4. İşletmede geçen son haftada, çalışma ve gözlemler sürerken işletmelerde iş ve meslek yaşamında takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemine ilişkin gözlemleri rapora aktarma.
5.İşletmedeki gözlemler sürerken raporun özet ve sonuç kısımlarını oluşturma. Raporun sunum ve bilgilendirme sayfalarını ve sayfa düzenini oluşturma.
6.Taslak raporu incelenmek üzere ilgili mühendise iletme. İlgili mühendisin önerileri doğrultusunda raporda istenen düzeltmeleri yapma. Vedalaşma, raporun imzalanması, çıkış işlemlerini yapma. Raporun ciltlenmiş bir kopyasının ilgili mühendise teslimi.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama150
Performans150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor150
Rapor Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik1220220
Rapor Hazırlama13030
Toplam250