Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP204 Enstrümental Analiz 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, enstrümantal yöntemlerden madde ve ışın etkileşimine dayalı spektroskopik ve elektrokimyasal yöntemlerin teorisini, çalışma prensiplerini, kullanılan cihazları, ilgili yöntemlerden alınan sonuçların ne şekilde yorumlanacağının ve kalitatif /kantitatif analizlerde nasıl kullanılabileceğini kavratılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir problemin çözümüne yönelik olarak doğru analitik metodu seçebilir ve açıklayabilir
  2. Enstrümental analiz yöntemlerini öğrenir.
  3. Spektroskopi cihazlarının temel bileşenlerini ve fonksiyonlarını kavrar.
  4. Atomik ve moleküler spektroskopiyi ve farklarını öğrenir.
  5. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni elektrokimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Skoog, D.A, Holler, F.J. & Nieman, T.A. (5th ed.). (1998) "Principles of Instrumental Analysis", Philadelphia: Saunders College Publishing. (Enstrümental Analiz İlkeleri, Çevirenler: E. Kılıç, F. Köseoğlu ve H. Yılmaz), Bilim Yayıncılık, (2007). .2. Yıldız, A., Genç, Ö., Bektaş, S. (1997) "Enstrümental analiz yöntemleri", 2. bs., Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 3. Gündüz, T. (1990) İnstrümental Analiz. 2. bs., Ankara: Bilge Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Analitik Yöntemlerin (Klasik ve Enstrümental yöntemlerin) sınıflandırılması ve tanımlanması, Atomik ve moleküler spektroskopide temel kavramlar ve prensipler, Madde ve elektromanyetik ışın etkileşimi; Elektromanyetik ışın ve özellikleri, elektromanyetik spektrum, Absorpsiyon kanunları, Spektroskopik aletlerin genel yapıları, UV/Vis moleküler absorpsiyon spektroskopisi,Infrared (IR)ve Raman spektroskopileri,NMR- spektroskopisi,Atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) ve Atomik emisyon spektroskopisi (Alev fotometresi)Moleküler floresans, fosforesans ve kemilüminesans,Elektrokimyasal Analiz Metotları,Kütle Spektroskopisi,Kromotogrofik Ayrım Metotları,Termal Analiz Metotları,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Analitik Yöntemlerin (Klasik ve Enstrümental yöntemlerin) sınıflandırılması ve tanımlanması
2.Atomik ve moleküler spektroskopide temel kavramlar ve prensipler
3. Madde ve elektromanyetik ışın etkileşimi; Elektromanyetik ışın ve özellikleri, elektromanyetik spektrum, Absorpsiyon kanunları
4.Spektroskopik aletlerin genel yapıları
5.UV/Vis moleküler absorpsiyon spektroskopisi
6.Infrared (IR)ve Raman spektroskopileri
7.NMR- spektroskopisi
8.Atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) ve Atomik emisyon spektroskopisi (Alev fotometresi)
9.Moleküler floresans, fosforesans ve kemilüminesans
10.Arasınav
11.Elektrokimyasal Analiz Metotları
12.Kütle Spektroskopisi
13.Kromotogrofik Ayrım Metotları
14.Termal Analiz Metotları
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım13565
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam126