Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP201 Organik Kimya 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Organik Kimyanın temel kavramlarını vererek,sentez ve tepkimelerde takip edilecek yöntemleri, ilaç, boya, polimer endüstrisinde ve diğer endüstriyel uygulamalarındaki önemini öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör. Nazlı Özcan ÇÖKEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Organik Kimyanın temel kavram ve prensiplerini anlayabilme
  2. Organik kimyanın endüstriyel uygulama alanlarındaki yerini ve önemini kavrayabilme
  3. Günlük hayatta kullanılan organik bileşikleri tanıyabilme, zararları ve faydaları hakkında yorum yapabilme
  4. Organik Kimya konusunda düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme
  5. Organik Kimya bilgisini ve kavramlarını kimya problemlerini çözümüne uygulama becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Organik Kimya Kısa ve Öz, R.O. Atkins, F.A. Corey(Çeviri: G.Okay, Y.
Yıldırır ve Arkadaşları);
2. Organik Kimya, C.Tüzün; Organik Kimya, A.İkizler;
3. Organik Kimya, R. Ün;
4. Organik Kimya, T.W.G. Solomons ve C.Fryhle (Çeviri: G. Okay ve
Y.Yıldırır);
5. Organic Chemistry, J.D. Roberts and M.C. Caserio;
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, Organik Bileşiklerin İzolasyonu ve Saflaştırılmaları, Kimyasal Bağlanma, Alkanlar ve Sikloalkanlar, Alkenler ve Alkinler, Stereokimya, Alkoller, Alkil Halojenürler, Alifatik Nükleofilik Yer Değiştirme Tepkimeleri, Eliminasyon Tepkimeleri, Serbest Radikaller, Eterler, Aldehitler ve Ketonlar, Aminler, Karboksilli Asitler, Karboksilli Asit Türevleri(Asit Amitler, Asit Halojenürler, Esterler, Anhidritler, Nitriller ve İzonitriller, Ketenler v.s.), Arenler, Aromatiklik ve Benzen, Aromatik Sübstitüsyon Tepkimeleri,Çok halkalı Aromatik Hidrokarbonlar, Heterosiklik Bileişikler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Moleküler Yapı Ve Özellikler,(Organik Bileşiklerin Karakteristik Özellikleri)
2.Moleküler Yapı Ve Özellikler,(Organik Bileşiklerin Karakteristik Özellikleri)
3.Sınıflandırma Ve Adlandırma, Alkanlar,
4.Alkil Halojenürler, Nükleofilik Yer Değiştirmeler, Ayrılma Tepkimeleri, Elektrofilik Katılma Tepkimeler
5.Alkenler, Alkinler,
6.Alkoller,
7.Eterler, Epoksitler,
8.Aromatik Sübstitüsyon Tepkimeleri
9.Ara sınav
10.Aldehitler, Ketonlar,
11.Karboksilli Asitler ve Türevleri
12.Karboksilli Asitler ve Türevleri,
13.Karboksilli Asitler ve Türevleri,
14.Çok halkalı Aromatik Hidrokarbonlar, Heterosiklik Bileşikler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik13226
Bireysel Çalışma11313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam152