Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP209 Anorganik Kimya 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Anorganik Kimyada temel kavramları, atom kuramını ve atom altı parçacıkları bilir, Schrodinger denklemi, kuantum sayıları ve atomik dalga fonksiyonlarını kavrar, atomların periyodik özelliklerini, bağlanma teorilerinisimetri ve grup teorisini bilir ve uygular, MOT, asitler ve bazlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Tülin ŞAKA
Öğrenme Çıktıları
  1. Anorganik kimya konularını ve temel kavramları tanımlar.
  2. Atom kuramının tarihsel gelişimini, dalga fonksiyonlarını ve kuantum sayılarını bilirler
  3. Lewis yapıları VSEPR teorisini bilir ve uygularlar
  4. Asit ve bazları tanır, sınıflandırır ve günlük hayatta uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ölmez H., Yılmaz V. T., Anorganik Kimya Temel Kavramlar,1998, Furkan Kitapevi
2. Tunalı N.K, Özkar S. Anorganik Kimya, 1999, Gazi Kitapevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Işık – madde etkileşimi, Atomik spektrumlar, Kuantum modeli ve dalga fonksiyonu, Çok elektronlu atomlar, Etkin çekirdek yükü, Periyodik özellikler, VSEPR kuramı ve molekül geometrisi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anorganik Kimyaya Giriş
2.Atomun Yapısı
3.Atomun Kuantum Kuramı
4.Atomun Kuantum Kuramı
5.Periyodik Cetvel
6.Periyodik Özellikler
7.Kimyasal Bağlara Giriş
8.Kovalent Bağlanma
9.Ara Sınav
10.Moleküler Geometri
11.Moleküler Geometri
12.Hibritleşme Modeli
13.İyonik Bağlanma
14.Hidrojen ve Oksijen
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam105