Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP208 Fizikokimya 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye fizikokimyasal kavramları tanıma, çözümleme ve yorumlama yetkinliği kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. İdeal ve gerçek gazlar arasında ilişki kurabilir
  2. Termodinamiğin temel kavramlarını bilir.
  3. Termodinamiğin yasalarını öğrenir.
  4. Faz diyagramlarını yorumlayabilir.
  5. Kimyasal reaksiyonların denge bileşimini açıklamada kimyasal potansiyelin nasıl kullanılacağını bilir.
  6. Elektrokimyasal tepkimeleri tanımlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Y. Sarıkaya, "Fizikokimya", 3. baskı, Gazi Yayınevi, (2000)
2. P. W. Atkins, “Physical Chemistry” 6th ed., Oxford University Press,
(1998)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel fizikokimyasal kavramlar, Gazlar, ideal gaz, temel gaz yasaları, Termodinamiğe giriş, termodinamiğin sıfırıncı yasası, Termodinamiğin birinci yasası, iş-enerji ilişkisi, genleşme işi, Termodinamiğin ikinci yasası, entropi kavramı, Saf maddelerin fiziksel dönüşümleri, faz kavramı, Basit karışımlar, kısmi molar hacimler, İdeal çözeltiler, Raoult ve Henry yasaları, Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi, Kimyasal denge,Gibbs enerjisi ve Le Chatelier ilkesi ve denge üzerine etkileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel fizikokimyasal kavramlar,
2.Gazlar, ideal gaz, temel gaz yasaları, gerçek gazlar,
3.Termodinamiğe giriş, termodinamiğin sıfırıncı yasası,
4.Termodinamiğin birinci yasası, iş-enerji ilişkisi, genleşme işi,
5.Termodinamiğin ikinci yasası, entropi kavramı,
6.Termodinamiğin üçüncü yasası, Gibbs ve Helmholtz enerjileri
7.Saf maddelerin fiziksel dönüşümleri, faz kavramı,
8.Faz diyagramları, su, karbondioksit ve helyum için diyagramlar
9.Faz sınırları ve Clausius-Clapeyron eşitliği
10.Arasınav
11.Basit karışımlar, kısmi molar hacimler, İdeal çözeltiler, Raoult ve Henry yasaları
12.Koligatif özellikler, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması
13.Kimyasal denge,Gibbs enerjisi ve Le Chatelier ilkesi ve denge üzerine etkileri
14.Elektrokimya, standart potansiyel uyugulamaları, denge elektrokimyası
15.Final Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam100