Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP202 Endüstriyel Kimya 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
1. Kimya eğitiminde alınan temel bilgilerin organik endüstriyel maddelerin üretimindeki rolü ve öneminin öğrenilmesi. 2. Temel organik hammadde ve enerji kaynakları ile üretilen temel ürünler hakkında bilgi vermek. 3. Üretim prosesleri; üretimde gerçekleşen kimyasal ve fiziksel işlemler ile hammadde-ürün arasındaki kütle dengesi ve verimlilik hakkında genel bilgiler vermek. 4. Önemli organik endüstriyel maddelerin özellikleri ve kullanım alanlarını öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgi ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek ve alanıyla ilgili kendini sürekli yenilemek
  2. Üretim prosesleri konusunda bilgi sahibi olmak
  3. Endüstriyel proses çıktılarını değerlendirmek
  4. Alanında öğrendiği bilgileri endüstriye aktarma özelliğini edinmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Prof. Dr. Salih Yaşlak, Organik Sınai Kimya, Dahi Yayınları,2008.
2. Özel Erbil, Endüstriyel Anorganik Kimya (2. Baskı), Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi Yayın No: 182
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Organik endüstriyel kimya için hammadde ve enerji kaynakları 2. Üretilen temel ürünler 3. Olefinler ve asetilenler 4.Aromatikler 5.Alkoller 6.Dikarboksilli asitler, diaminler ve laktamlar 7.Polimerler 8.Boyar maddeler 9.Yağlar, karbonhdratlar ve detarjanlar 10.Fermantasyon ve biyoteknoloji
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Organik endüstriyel kimya için hammadde ve enerji kaynakları
2.Üretilen temel ürünler
3.Olefinler ve asetilenler
4.Olefinler ve asetilenler
5.Aromatikler
6.Aromatikler
7.Alkoller
8.Dikarboksilli asitler, diaminler ve laktamlar
9.Polimerler
10.Ara Sınav
11.Boyar maddeler
12.Yağlar, karbonhdratlar ve detarjanlar
13.Yağlar, karbonhdratlar ve detarjanlar
14.Fermantasyon ve biyoteknoloji
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma13452
Toplam100