Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP119 Genel Kimya Lab. 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Temel laboratuar tekniklerini öğrenerek, deney yapabilme becerisi kazanma
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör. Dr. Tülin ŞAKA
Öğrenme Çıktıları
  1. Laboratuarda çalışmak için gerekli temel bilgileri açıklar.
  2. Kimya laboratuarında kullanılan yöntemleri ve malzemeleri tanır.
  3. Verileri analiz eder ve yorumlar.
  4. Elde ettiği deneysel sonuçları teorik bilgilerle ilişkilendirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Genel Kimya Laboratuvar Kitabı2. Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Yayın No:77
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kimya laboratuarında çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar veönlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri veanlamları, Kimya laboratuarında bulunması gereken laboratuar malzemelerive kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesigereken kurallar ve önemi. İlgili dersin konularına paralel olarakaraştırmaya dayalı deneyler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Laboratuvar güvenliğinin ve çalışma şartlarının tanıtımı
2.Laboratuvar malzemelerinin ve aletlerinin tanıtımı
3.Alev Emisyonu
4.Saf Maddelerin Fiziksel Özellikleri
5.Karışımların Bileşenlerine Ayrılması
6.Magnezyumun Atom Ağırlığının Tayini
7.Stokiyometri
8.Bir Maddenin En Basit Formülünün Bulunması
9.Ara sınav
10.Boyle Kanunu
11.Gazların Difüzyonu
12.Damıtma (Destilasyon)
13.Çözünürlük ve Saflaştırma
14.Telafi Deneyleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Sunma1020
Deney Sonrası Quiz1040
Toplam640
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Deney Sonrası Quiz10220
Quiz için Bireysel Çalışma10220
Toplam101