Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP122 Genel Kimya-II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin laboratuarda yapılacak olan hesaplamalarda kullanacakları formülleri ve kullanımlarını, tepkime denklemini yazmayı ve katsayı hesaplamalarını ve sınırlayıcı reaktifin bunmasını, çözeltiler ve çözünürlüğe etki eden etmenleri kavrayabilmeleridir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Tülin ŞAKA
Öğrenme Çıktıları
  1. Mol, molarite, normalite hesaplamalarını yapabilmeli
  2. kimyasal eşitlikleri denkleştirebilmeli
  3. tepkimelerde sınırlayıcı reaktifi belirleyebilmeli
  4. yüzde bileşimi hesaplayabilmeli
  5. çökme ve çözünürlük sabitini hesaplayabilmeli
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, Çağlayan Kitabevi, Cilt 1 ve Cilt 2. Temel Kimya, Peter Atkins, Loretta Jones, Bilim Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mol kavramı, avogadro sayısı, formül türetilmesi, karışımlar, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal eşitlikler, stokiyometri, çözeltiler ve özellikleri, sınırlayıcı reaktif, yüzde bileşim, mol, molarite, normalite, molalite, çökme ve çözünürlük sabiti
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mol sayısı ve avogadro sayısı, formül türetilmesi
2.Karışımlar ve kimyasal reaksiyonlar
3.Kimyasal eşitlikler ve stokiyometri
4.Çözeltiler ve özellikleri
5.Sınırlayıcı reaktif
6.Yüzde bileşim
7.Mol, molarite
8.normalite, molalite
9.Soru çözülmesi
10.Ara Sınav
11.Soru çözülmesi
12.Çökme ve çözünürlük sabiti
13.Çökme ve çözünürlük sabiti
14.Tüm konularla ilgili soru çözülmesi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Toplam100