Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KTP228 Fizikokimya 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Fizikokimyadaki temel kavramları vermek, fiziksel yöntemlerin kimyaya uygulanmasını öğretmek, fiziksel ve kimyasal olaylardaki denge koşullarını incelemek, fizikokimyasal çalışmaları makroskopik yaklaşımla öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ögr. Gör.
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci sistemlerdeki entropi değişimlerini hesaplayabilir.
  2. Carnot çevrimini ve çevrim boyunca ısı,iş, iç enerji ve entropi değişimlerini yorumlayabilir.
  3. Termodinamik eşitlikleri kullanmayı ve yorumlamayı bilir.
  4. Hal fonksiyonlarının özelliklerini bilir.
  5. Temel gerçek gaz denklemlerini yazıp yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000.P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001.Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya I ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004.R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sistem ve hal değişkenleri, hal fonksiyonları, kinetik gaz kuramı, enerjinin korunumu, iç enerji, entalpi, Serbest iç enerji ve serbest entalpi, entropi ve mutlak entropi fonksiyonları, termodinamiğin temel yasaları, ideal gazlar ve gerçek gazlar, Joule ve Joule-Thomson olayları, Fügasite.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimyanın temel yasaları, termal denge ve hal değişkenleri
2.Hal fonksiyonlarının özellikleri
3.İdeal gazlar ve kinetik gaz kuramı
4.Enerjinin korunumu yasası
5.Entalpi foksiyonu ve ısınma ısıları
6.İzotermal ve adyabatik işlemler
7.Entropi fonksiyonu ve mutlak sıcaklık
8.Mutlak entropi, serbest iç enerji ve serbest entalpi
9.Kapalı sistemlerin temel termodinamik denklemleri
10.Ara Sınav
11.İdeal gaz varsayımından sapmalar ve gerçek gazlar
12.Joule olayı ve Joule-Thomson olayı
13.Sabit sıcaklıkta entalpi ve entropinin basınçla değişimi, fugasite
14.Kimyasal denge kavramı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam100